Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Huurders bezuinigen op belangrijke uitgaven

ThumbnailDriekwart van de Amsterdamse huurders van woningcorporatie de Alliantie zijn de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op essentiële uitgaven voor sociale participatie, medicijnen en de zorgverzekering. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van Huurdersplatform Palladion onder zijn achterban. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Brochure Woonruimteverdeling

Brochure Fusie van woningcorporaties

Stelling van de Maand'Als een huurder de tuin verwaarloost, moet de rechter tussenbeide komen'
oneens eens