Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Woonbond en FNV willen huurmatiging

ThumbnailDe FNV en de Nederlandse Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Bespaar Energie met de Woonbond

Stelling van de Maand'Als een huurder de tuin verwaarloost, moet de rechter tussenbeide komen'
oneens eens