Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Politiek wil meer zeggenschap voor huurders

ThumbnailDe partijen in de Tweede Kamer hebben deze week vragen over het wetsvoorstel voor een nieuwe Woningwet ingediend. Alle fracties die vragen hebben ingediend wilen weten hoe de betrokkenheid van huurders en huurdersorganisaties kan worden vergroot. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Banner Landelijke Huurdersdag

Stelling van de Maand'Starters moeten voorrang krijgen bij woningtoewijzing.'
oneens eens