Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Tijdelijk huurcontract voor jongeren slecht idee?

ThumbnailDe ChristenUnie (CU) heeft in juni een wetsvoorstel ingediend dat tijdelijke huurcontracten voor jongeren mogelijk wil maken. Verhuurders kunnen dan met jongeren van 18 tot 28 jaar huurovereenkomsten aangaan voor maximaal vijf jaar, met de mogelijkheid van verlenging tot zeven jaar in schrijnende gevallen. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Bespaar Energie met de Woonbond

Stelling van de maand'Tijdelijke huurcontracten voor jongeren is een slecht idee.'
nee ja