Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Nieuwe bezuiniging huurtoeslag dreigt

ThumbnailOpnieuw dreigt een bezuiniging op de huurtoeslag. Dat heeft Minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De bezuiniging zal de meeste huurtoeslagontvangers gemiddeld €2,50 per maand gaan kosten. De afgelopen jaren is de huurtoeslag door een reeks van maatregelen al met bijna dertig euro per maand afgenomen. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Brochure Zelfbeheer

Stelling van de Maand'Wonen in zelfbeheer heeft de toekomst.'
oneens eens