Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Veenendaal matigt huurbeleid na uitkomsten woonlastenonderzoek

Thumbnail29% van de huurders in Veenendaal leeft onder de armoedegrens. Dat bleek onlangs uit een woonlastenonderzoek dat op initiatief van de huurdersvereniging en de lokale woonstichting Patrimonium is gehouden onder 6500 huurders. Voor de verhuurder aanleiding om op een aantal punten haar beleid bij te stellen. pages/images/a_bullet.gifLees verder

www.woonbond.nl/huurverhoging

Stelling van de Maand'Leegstand neemt alleen maar toe: kraken moet weer legaal worden.'
oneens eens