Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Huurders geschokt door torenhoge stookkosten

ThumbnailZo'n 80 huurders van het Hilwiscomplex in de Amsterdamse Riverenbuurt werden de afgelopen week opgeschrikt door het enorme bedrag op de afrekening van hun stookkosten over 2013. pages/images/a_bullet.gifLees verder

Banner Zomeractiepakket

Stelling van de Maand'Vakantieverhuur van sociale huurwoningen moet kunnen.'
oneens eens