Zoek:    
Vereniging Nederlandse Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Zes hoogleraren TU Delft willen nieuw corporatiebeleid

ThumbnailOnder het motto Wonen 6.0 hebben zes gerenommeerde hoogleraren van de TU Delft vandaag hun visie gelanceerd op een nieuw corporatiebeleid. Ze willen dat corporaties zich gaan concentreren op hun sociale kerntaken, slechts een beperkt aantal woningen in de marktsector verhuren, een onafhankelijke extern toezichthouder benoemen en het zelfbeheer van huurders bevorderen pages/images/a_bullet.gifLees verder

Banner Zomeractiepakket

Stelling van de Maand'Vakantieverhuur van sociale huurwoningen moet kunnen.'
oneens eens