Zoek:    
Nieuws

19-09-2014
Laatste kaarten voor Landelijke Huurdersdag

19-09-2014
Hoe woont Generatie Y?

18-09-2014
Kwart miljoen minder goedkope huurwoningen

17-09-2014
Blok toch bereid te wachten met behandelen herziening Woningwet

16-09-2014
Woonbond wijst op verborgen koopkrachtverlies huurders

15-09-2014
Woonbond raadpleegt leden over zeggenschap huurders

12-09-2014
Geen verdere bezuiniging huurtoeslag

11-09-2014
Schakel de Energiecamper van de Woonbond in

10-09-2014
Meer woningen nodig voor bewoners met zorgvraag

09-09-2014
Koopkracht laagste inkomens daalt het sterkst

08-09-2014
Antikrakers wijken voor daklozen

05-09-2014
Energiecafé met excursie voor Woonbondleden

04-09-2014
Huurdersorganisaties spreken met Kamer over Woningwet

03-09-2014
Herziening Woningwet verbetert positie huurder niet

02-09-2014
Steeds meer huurders hebben huurtoeslag nodig

01-09-2014
Miljoenenclaim vanwege leegstaande verzorgingshuizen?

29-08-2014
Roep om lagere huren steeds luider

28-08-2014
Weinig mis met honoraria commissarissen woningcorporaties

27-08-2014
PvdA Almere: meer bezuinigen op huurtoeslag volstrekt bezopen

26-08-2014
Inschrijving Landelijke Huurdersdag geopend

25-08-2014
Woonbond pleit voor diversiteit bij wooncoöperaties

22-08-2014
Stelling van de maand over voorrang starters

21-08-2014
Nieuwe bezuiniging huurtoeslag dreigt

20-08-2014
Centraal Fonds legt vier nalatige corporaties sanctie op

18-08-2014
Ook veel Vlaamse huurders onder de armoedegrens

14-08-2014
Stroomtarieven moeten veel transparanter

13-08-2014
Analyse ontspoord leiderschap bij zes corporaties

12-08-2014
Bezwaren huurverhoging ingediend bij Huurcommissie

07-08-2014
Huurprijzen stegen gemiddeld 4,3 procent

06-08-2014
Dreigbrieven voor protesterende huurders

05-08-2014
Woningaanpassing zonder toestemming eigenaar

31-07-2014
Wijzigingen warmtewet onvoldoende

30-07-2014
Huurprijzen vrije sector-woningen Amsterdam op recordhoogte

29-07-2014
Weinig keuze voor mensen met een beperking

25-07-2014
Vestia verkoopt woningen aan Duitse belegger

24-07-2014
Armoede onder huurders vraagt om betaalbare huren

23-07-2014
Topsalarissen woningcorporaties verder aan banden

22-07-2014
Studentenbond wil snellere aanpak tekort studentenkamers

17-07-2014
Bemiddelaar Direct Wonen moet te hoge huur terugbetalen

16-07-2014
Woonstad Rotterdam zet actieve bewoners op een voetstuk

15-07-2014
Stadgenoot moet pas op de plaats maken in strijd tegen gaskachels

14-07-2014
Senaat behandelt novelle woningwet pas na uitkomst enquête 

11-07-2014
Protesterende huurders slaan de handen ineen

09-07-2014
Meer zeggenschap en faciliteiten voor huurdersorganisaties

09-07-2014
Bewoners vergeten in beleid over wonen en zorg

08-07-2014
Huurders in beeld bij parlementaire enquête Woningcorporaties

07-07-2014
Procedures Huurcommissie gewijzigd

04-07-2014
Proefproject zelfbeheer zoekt deelnemers

02-07-2014
Uitspraak rechter Overlegwet brengt Vesteda tot inzicht

02-07-2014
Woonbond waarschuwt voor stijgende huren en korting huurtoeslag

01-07-2014
Financieel toezichthouder waarschuwt voor splitsen corporaties

30-06-2014
Woonbond en Aedes willen behoud Energielabel

27-06-2014
Opnieuw asbestbesmetting in wooncomplex Louweshoek

26-06-2014
Blok wil wooncoöperaties wettelijk verankeren in Woningwet

25-06-2014
Kamer wil rondetafelgesprek over herziening Woningwet

24-06-2014
Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging

23-06-2014
Subsidie voor energiebesparende renovatie

pages/images/button_terug.gif

Abonnement op persberichten en nieuwsbrieven van de Woonbond

pages/images/button_aanmelden.gif