Aanvraag Second Opinion

Heeft uw verhuurder plannen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen in uw wooncomplex? Met dit formulier vraagt u daarover een second opinion (tweede mening) van de Woonbond.