Actie Huurverlaging

Veelgestelde vragen over de Actie Huurverlaging van de Woonbond.


Update: de actiepagina is inmiddels gesloten. Duizenden huurders deden een oproep aan hun verhuurder tot huurverlaging. 

Hoe komt de Woonbond aan de winstcijfers?

We hebben gekeken naar de verantwoordingsinformatie (dVi) die woningcorporaties verplicht elk jaar moeten aanleveren aan de Rijksoverheid. Daarbinnen hebben we gekeken naar de opbrengsten uit de laatste twee bekende jaren (2015 en 2016). Om de winst op de verhuur van woningen in beeld te krijgen hebben we daar belastingen en kosten van afgetrokken. Eventuele waardestijging van woningen of winst door verkoop van woningen zijn ook niet in de winstcijfers betrokken. Het gaat puur om de winst die gemaakt wordt uit de huuropbrengsten.

Waarom staat mijn corporatie er niet bij?

Wij hebben alleen corporaties opgenomen die cijfers hebben geleverd voor de dVi, de verantwoordingsinformatie die woningcorporaties moeten leveren aan de Rijksoverheid. Dat zijn veruit de meeste corporaties. Als uw woningcorporatie in de lijst ontbreekt dan zijn hier geen cijfers van bekend.

Waarom vind ik de winstcijfers van commerciële verhuurders niet?

Helaas zijn van commerciële verhuurders geen winstcijfers per verhuurder bekend. We weten wel dat de rendementen hier vaak hoog zijn. Om huurders van een commerciële verhuurder ook de kans geven een oproep tot huurverlaging te doen, hebben we hier ook een oproep voor gemaakt. 

Moet er niet ook gebouwd en gerenoveerd worden?

Ja. Maar de winsten zijn ondertussen bij veel corporaties hoog genoeg om na huurverlaging ook te kunnen investeren. Terwijl de huur voor veel huurders door de huurstijgingen de afgelopen jaar onbetaalbaar is geworden. Ook als we kijken naar de meerjarenverkenning van de Autoriteit Woningcorporaties zien we ondanks de hogere ambitie van corporaties op duurzaamheid en nieuwbouw financiële ruimte. Bij het opstellen van de verkenning gaat de Autoriteit Woningcorporaties uit van zeer voorzichtige aanname over de ontwikkeling van kosten en opbrengsten. De gegevens onderbouwen het beeld dat er in de corporatiesector voldoende ruimte is voor huurverlaging.

Kunnen de huren wel omlaag? Er is toch een verhuurderheffing?

Sociale verhuurders betalen een heffing aan het Rijk over de waarde van hun sociale huurwoningen. De Woonbond is tegen de verhuurderheffing. Het heeft geleid tot onnodig hoge huurprijzen en een rem op investeringen. Maar de huurprijzen zijn zo hard gestegen dat verhuurders na het betalen van de heffing alsnog forse winsten boeken. Ondanks de verhuurderheffing is er bij veel corporaties dus ruimte voor huurverlaging.

Moeten de huren met 10% omlaag?

Wat de Woonbond betreft wel. De Woonbond wil dat de huren gemiddeld met 10% omlaag gaan, waarbij dure huurwoningen een grotere verlaging krijgen en goedkopere wellicht een lagere. De huurverlaging kan ook vorm krijgen door te kijken naar de woonlasten; verduurzaming die huurders een veel lagere energierekening oplevert kan ook een goede invulling zijn van onze eis voor huurverlaging. De Woonbond realiseert zich dat de situatie per corporatie kan verschillen, en dat de mogelijkheden voor huurverlaging niet overal even groot zijn. Maar er is vrijwel altijd voldoende aanleiding voor huurdersorganisaties om huurverlaging aan de orde te stellen.   

Corporaties mogen toch helemaal geen winst maken?

Corporaties hebben geen winstoogmerk, maar hebben uiteindelijk wel een positief of negatief resultaat op de winst- en verliesrekening, een begrip dat ook de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties gebruikt. 

Is de Actie Huurverlaging een juridische actie?

Nee, winstcijfers van corporaties bieden geen juridische basis om huurverlaging af te dwingen. Wij bieden huurders daarom de kans een morele oproep aan hun verhuurder te doen. Bovendien helpt deze informatie lokale huurdersorganisaties om met hun verhuurder in gesprek te gaan over huurverlaging.

Krijg ik ook antwoord van mijn verhuurder?

Vanuit privacyoverwegingen hebben we ervoor gekozen geen persoonsgegevens te koppelen aan de oproep tot huurverlaging. Niet alle huurders die meedoen willen immers dat hun emailadres vervolgens ook bij de verhuurder terechtkomt.  Daarom kan de verhuurder niet direct reageren op uw oproep. 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen