DAEB en niet-DAEB: scheiden of splitsen?

vrijdag 18 maart 2016
10.00 uur - 16.00 uur

Themadag Scheiding DAEB en niet DAEB, sociaal of commercieel?

De Woningwet 2015 schrijft voor dat sociale verhuurders hun sociale en commerciële activiteiten scheiden. Ze hebben daar tot 1 januari 2017 de tijd voor gekregen. DAEB- of sociale activiteiten zijn bijvoorbeeld het bouwen en verhuren van goedkope huurwoningen . DAEB staat daarbij voor de afkorting van Diensten van Algemeen Economisch Belang. Commercieel, of niet-DAEB, is bijvoorbeeld de verhuur van dure huurwoningen of van een winkelcentrum.

Deze themadag leert u wat de minister heeft voorgeschreven als het gaat om die scheiding van het sociale en het commerciële deel. U leert dat die verplichting niet geldt voor de kleine corporaties. Het gaat om corporaties met een jaaromzet van dertig miljoen euro of meer. In de praktijk zal die grens liggen bij corporaties met 4000 tot 5000 woningen.

U leert ook de keuze die de wetgever de corporaties laat: juridisch splitsen of administratief scheiden. Het eerste betekent dat het commerciële bezit in een afzonderlijke rechtspersoon wordt ondergebracht, waarmee dan een verbinding wordt aangegaan. Het tweede betekent dat de corporatie de nodige aanvullende administratieve verplichtingen krijgt opgelegd.

Aanvullend besteden we natuurlijk ruim aandacht aan de rol van de huurdersorganisatie hierbij en aan de zaken waarop een huurdersorganisatie kan letten bij een voorstel tot scheiden of splitsen.

Aan het eind van de dag hebt u geleerd:

  • waar de grens ligt tussen sociale en commerciële activiteiten en welke keuzes een verhuurder daarbij kan maken
  • hebt u geleerd wat het instemmingsrecht voor huurdersorganisaties hierbij betekent en welke rol de zogenoemde zienswijze van de huurdersorganisatie daarbij speelt
  • weet u waarop u voorstellen hierover van de verhuurder kunt beoordelen
  • hebt u nagedacht over mogelijke gevolgen voor u als huurdersorganisatie

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma, di, do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen