Energiecafé 'Na de gemeenteraadsverkiezingen'

Utrecht

vrijdag 16 februari 2018
14.30 uur - 17.00 uur

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Daarna zal een nieuw college met een nieuwe Woonvisie komen. Voor huurdersorganisaties is het dus van belang dat zij politieke partijen tijdig laten weten wat zij willen voor de lokale huurmarkt. Hoe kun je er als huurdersorganisatie voor zorgen dat belangrijke thema’s rond energiebesparing en betaalbaarheid worden geagendeerd?

Laat u inspireren door Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, de organisatie die landelijk bekendheid kreeg doordat zij het klimaatproces wonnen tegen de Nederlandse Staat. De rechter gaf Urgenda gelijk dat de overheid te weinig deed om de broeikasgassen terug te dringen. Inmiddels probeert Minnesma ook de politiek mee te krijgen; die moet immers de voorwaarden scheppen om tot verduurzaming te komen.

U kunt ook zelf aan de slag op deze bijeenkomst: in een interactief programmaonderdeel kunt u ervaren hoe u succesvol kunt lobbyen bij de gemeente. Hoe laat u politieke partijen weten wat u nodig vindt voor de lokale huurmarkt en hoe zorgt u ervoor dat dit straks in de nieuwe Woonvisie terug te vinden is? Hoe zorgt u voor blijvend contact met politici? U krijgt suggesties voor afspraken van twee ervaren Woonbond beleidsadviseurs, Rutger Groot Wassink en Erik Maassen.

Ter afsluiting geeft wethouder Paulus Jansen uit Utrecht, met ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid, zijn tips uit de praktijk voor huurders. Grijp deze kans aan en vraag alles wat u wilt weten in dit vragenuurtje aan de wethouder!

Programma 16 februari 2018

14:00 uur
Inloop met koffie/ thee
14:30 uur
Welkom door gespreksleider Michel Jehae 
14:35 uur
Inleiding door en interview met Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda  
15:15 uur
Interactief college succesvol lobbyen met beleidsadviseurs Rutger Groot Wassink en Erik Maassen
16:00 uur
Interview met Paulus Jansen, wethouder wonen in Utrecht
16:30 uur
Napraten tijdens de borrel

 

Meer informatie

José Beemster
020-5517739
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als je bij nader inzien niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen