Energiecafé 'Op weg naar energieneutraal'

Utrecht

vrijdag 3 november 2017
14.00 uur - 16.30 uur

De Woonbond vindt dat onzuinige woningen (met bijvoorbeeld een energielabel D, E, of nog erger) snel verbeterd moeten worden, voor meer comfort en lagere woonlasten van huurders. Het beleid is tot nu toe gericht op het stapsgewijs energiezuiniger maken van de woningvoorraad. Maar er is een radicalere aanpak nodig dan nu het geval is. In het Energieakkoord staat dat het woningbezit van woningcorporaties in 2020 gemiddeld energielabel B moet hebben. Dat doel wordt bij lange na niet gehaald, zoals blijkt uit een recente evaluatie.

Tegelijkertijd geeft een flink aantal woningcorporaties aan in 2017 wel meer te willen investeren in energiebesparing. Maar de vraag is op welke manier. Welke ambitie hebben de corporaties en hoe kan je als huurder daarbij betrokken worden?

Programma 3 november 2017


14.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Michel Jehae en interview met Ronald Paping (directeur Woonbond)

14.15 uur
Thijs Kurstjens (van W/E adviseurs) vertelt over de Routekaart naar energieneutraal en laat zien wat je er als huurdersorganisatie mee kunt

14.35 uur
Vragen uit de zaal 

14.45 uur
Lokale partijen vertellen over hun ervaring met de routekaart in de praktijk

15.15 uur
Gesprek met de zaal: ‘de routekaart in 2018’

15.30 uur
Jaap van Leeuwen (energieconsulent) vertelt over hoe het aanbod vanuit de Woonbond er uit gaat zien: op welke manier kun je de routekaart als huurdersorganisatie in huis halen? 

15.45 uur
Afsluiting: conclusie en hoe verder, wie doet mee? 

16.00 uur
Drankje met gelegenheid tot napraten met aanwezige medewerkers Woonbond

16.30 uur
Einde

Meer informatie

José Beemster
020-5517739
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als je bij nader inzien niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen