De klachten - of geschillencommissie

Utrecht

vrijdag 20 september 2019
10.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 18 oktober 2019
10.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 15 november 2019
10.00 uur - 16.00 uur

Cursus voor (aspirant) leden van klachten- of geschillencommissies in de huursector. En voor plaatsvervangende leden / ambtelijk secretarissen.

Deze driedaagse cursus geeft inzicht in de taken, bevoegdheden, samenstelling en de (verschillende) werkwijzen van klachtencommissies. Ruime aandacht is er ook voor de manier waarop de commissie tot een advies of uitspraak komt.  

dag 1

U leert wat de Woningwet 2015 en het bijbehorende Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zeggen over de klachtencommissie. U verdiept zich in de grote lijnen van het huurrecht zoals dat met name in het Burgerlijk Wetboek en de zogenaamde Overlegwet (WOHV) is te vinden. U maakt kennis met de (voorgeschreven?) taken en bevoegdheden van de klachtencommissie en de eisen die de wetgever heeft gesteld aan de reglementen.

U maakt kennis met de (hoofd)verplichtingen van huurder en verhuurder en u leert systematisch antwoord te geven op  vragen als : Wat mag en wat niet? Wanneer gaat het huurcontract boven de wet en wanneer niet?

dag 2

U maakt kennis met de afbakening van het werkgebied van de klachtencommissie met dat van de huurcommissie en u leert wat er geregeld is over de ontvankelijkheid van klagers.

U leert hoe in de Overlegwet de positie van huurdersorganisaties en bewonerscommissies is geregeld, wat de verhuurder aanvullend kan afspreken en op welke manier dat veelal gebeurt.

Als afsluiting van deze dag maakt u kennis met de manier waarop veranderingen in en aan de woning in de wet zijn geregeld. U leert wanneer de verhuurder te maken heeft met de 70%-regelingen die zijn opgenomen in het BW, maar ook de regels waar klussende huurders zich aan moeten houden.

dag 3

Veelal zal de commissie zich met een hoorzitting een beeld proberen te vormen van het aangedragen geschil. U leert deze dag hoe een verstandige vraagstelling u daarbij kan helpen. We zoomen in op de verschillende tradities bij de verschillende commissies. Aanvullend staan we stil bij de vraag hoe de commissie tot besluitvorming komt. Hoe beoordeel je handelwijzen, juridische kaders en het ter hoorzitting ingebrachte? Welke toetsingscriteria gebruik je daarbij? Hoe ga je om met subjectieve indrukken en oordelen? Wanneer oordeel je en wanneer beperk je je tot een advies? Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we in op de vraag of we een klacht gegrond vinden of niet.

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma, di, do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

Kosten

Per deelnemer

€ 832 excl. btw

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen.


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen