Koers van de Volkshuisvesting in Limburg

regio Zuid

woensdag 18 september 2019
10.00 uur - 15.30 uur

Er wordt hard gewerkt aan het Plan voor de Volkshuisvesting. Trekker is de Woonbond met haar leden. Er worden zo’n twintig maatschappelijk organisaties betrokken bij het opstellen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Zo’n landelijk plan is mooi, maar wat zijn de belangrijke volkshuisvestelijke onderwerpen in Limburg de komende jaren? Wat willen de Limburgse huurdersorganisaties bereiken in het belang van de huurders? Die twee vragen staan centraal tijdens een netwerkbijeenkomst op 18 september.

Er is een aantrekkelijk programma samengesteld, waarbij er genoeg ruimte is voor de uitwisseling van ervaringen en het bespreken van de voordelen van samenwerking. Het Elsmuseum in Beek is hiervoor een inspirerende locatie. In het programma is een rondleiding en lunch opgenomen, waarbij er natuurlijk geproefd kan worden van de museumdistillaten.

Programma

10.00 uur       Ontvangst met koffie/thee en gebak
10.30 uur       Start programma
10.45 uur       Actuele ontwikkelingen door directeur Woonbond Paulus Jansen
11.10 uur       Volkshuisvestelijke koers in Limburg 
11.45 uur       Wat is belangrijk voor de Limburgse huurders?
12.30 uur       Lunch en rondleiding Elsmuseum
14.30 uur       Samen optrekken
15.30 uur       Afsluiten met een drankje

Meer informatie

Carmen Nagtegaal
040-2323191
Ma-di-do van 10 tot 16 uur. Wo van 10 tot 13.30 uur
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen