Koers van de Volkshuisvesting in Zuid-Holland

regio West

zaterdag 21 september 2019
10.00 uur - 12.30 uur

Er wordt hard gewerkt aan het Plan voor de Volkshuisvesting. Trekkers zijn de Woonbond met haar leden. Er worden zo’n twintig maatschappelijk organisaties betrokken bij het opstellen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Zo’n landelijk plan is mooi, maar wat zijn de belangrijke volkshuisvestelijke onderwerpen in Zuid-Holland de komende jaren? Wat willen de huurdersorganisaties van Zuid-Holland bereiken in het belang van de huurders? Die twee vragen staan centraal tijdens de netwerkbijeenkomst op 21 september.

Er is een aantrekkelijk programma samengesteld, waarbij er genoeg ruimte is voor de uitwisseling van ervaringen en het bespreken van de voordelen van samenwerking.  Aansluitend staat er een lunch klaar.

U kunt zich aanmelden door een E-mail te sturen naar west@woonbond.nl, o.v.v. uw naam, de naam van  de huurders-/ bewonersvereniging of bewonerscommissie en het aantal personen die komen.

 

Meer informatie

Marten Gorter
020-5517769
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen