Kwetsbare mensen in de wijk

Geannuleerd vanwege Coronacrisis

vrijdag 8 mei 2020
13.00 uur - 17.00 uur

Let op: Vanwege de Coronacrisis zijn alle Woonbondbijeenkomsten die tot en met 1 juni plaatsvinden geannuleerd.

Is de wijk er klaar voor?

Gewoon weer op jezelf wonen in de wijk, ieder mens wil toch een fijne plek die als thuis voelt?  De afgelopen jaren is het uitgangspunt dat kwetsbare mensen met psychische zelfredzaamheidsproblemen prettig samen met anderen in de wijk wonen. We noemen dat in vakjargon extramuralisering of uitstroom beschermd wonen. Al met al een complex vraagstuk, want het gaat over verschillende zaken zoals geschikte woonvormen, leefbaarheid, woonondersteuning en soms ook overlast.

Wat is de rol van de huurdersorganisatie?

Regelmatig krijgen huurdersorganisaties signalen uit de dagelijkse praktijk. Wat is dan de rol van de huurdersorganisatie. En hoe kan er een vertaalslag gemaakt worden naar de prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie. Welke rol is er voor de huurdersorganisatie? Tijdens deze bijeenkomst willen we samen meer grip op het vraagstuk krijgen.

  • Hoe groot is de opgave eigenlijk?
  • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk?
  • Heb je een rol als Huurdersorganisatie?
  • Hoe bereid ik me voor op de prestatieafspraken?

Wat gaan  we doen?

Onder meer deze professionals vertellen vanuit de dagelijkse praktijk hun ervaringen en delen dilemma’s:

  • Erwin van Leeuwen, projectleider Actieprogramma Weer Thuis
  • Gea Veldmeijer, programmaleider Wijken bij Actium

Daarnaast gaan we zelf aan de slag in werksessies. Iedere groep gaat aan de slag met een concrete vraag of probleemstelling.

Voor wie?

Vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, gemeenteambtenaren, wijkconsulenten en zorgverleners die actief zijn in de wijk zijn van harte welkom. Huurdersorganisaties die zich aanmelden vragen we om een samenwerkingspartner mee te nemen naar de netwerkbijeenkomst.

Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Huurdersplatform MEVM in Assen.

Meer informatie

Ine-Marij Bolster
038-4250185
ma t/m do van 9 – 15 uur

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen