Oriëntatie op de volkshuisvesting

5-delige online collegereeks

donderdag 18 november 2021
11.00 uur - 12.15 uur
donderdag 25 november 2021
11.00 uur - 12.15 uur
donderdag 2 december 2021
11.00 uur - 12.15 uur
donderdag 9 december 2021
11.00 uur - 12.15 uur
donderdag 16 december 2021
11.00 uur - 12.15 uur

In deze reeks van vijf online colleges maak je kennis met de volkshuisvesting in Nederland en leg je een stevige basis voor jouw werk als bestuurslid van een huurdersorganisatie. Zéér interessant voor beginnende bestuursleden én voor iedereen die de basiskennis wil verbeteren. De colleges zijn toegespitst op de corporatiesector. Bij dit programma is het mogelijk om de geleerde stof na ieder college te toetsen via een e-learning van de Woonbond. Links daarvoor ontvang je steeds na afloop van het college.

Hoe werkt het?

Van 18 november t/m  16 december wordt wordt iedere week op de donderdag om 11:00 uur een college gegeven. Tijdens de colleges kun je via de chat vragen stellen. Na je inschrijving hieronder ontvang je meteen een bevestiging met unieke links om de colleges live te volgen. Na afloop van ieder college ontvang je links per e-mail, waarmee je 30 dagen het college terug kunt kijken én waarmee je de geleerde stof online kunt toetsen.

Hoe ziet het programma eruit?

Deel 1: Het speelveld en de spelers (18 november)

We kijken in vogelvlucht naar de oorsprong van de volkshuisvesting in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen daarin van de afgelopen 100 jaar. Wat is er in die tijd veranderd aan de manier waarop (georganiseerde) huurders invloed kunnen uitoefenen? Daarna maak je kennis met de verschillende spelers op het veld. Wat is hun rol en op welke manier heb je er als huurdersorganisatie mee te maken? En wat zijn de wettelijke kaders waarbinnen de volkshuisvesting zich moet bewegen? Hoe dwingend zijn die?

Deel 2: De positie van de huurdersorganisatie in het overleg (25 november)

De wettelijke kaders voor de overlegpositie van de huurdersorganisatie liggen vast in de Overlegwet en in de Woningwet2015. Daarin is geregeld welke rechten (en plichten) een huurdersorganisatie en bewonerscommissie heeft. Die kennis kan van pas komen in het overleg met de eigen verhuurder, maar ook bij het lokale overleg over de prestatieafspraken. Maar ook bespreken we op welke manier een huurderorganisatie kan werken aan een stevige positie aan de overlegtafel. 

Deel 3: Hoe komt een huurprijs tot stand? (2 december)

Een belangrijk onderwerp voor de meeste huurdersorganisaties is de betaalbaarheid van de huur. Om daarover mee te kunnen praten is het nodig om iets te weten over hoe een huurprijs tot stand komt. Wanneer is een huurwoning een sociale huurwoning en wat houdt dat eigenlijk in? Wat is de relatie tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning. Is die er eigenlijk wel? De wettelijke puntentelling (WWS) beoogt een objectieve maatstaf daarvoor te zijn. Dat is de basis van de maximaal redelijke huurprijs. Je leert hoe de puntentelling werkt en welke haken en ogen er aan zitten. Ook belangrijk om te weten: op welke momenten mag een verhuurder de huur aanpassen? Hoe hij dat kan doen is het onderwerp van deel 4. 

Deel 4: ​Huurprijsbeleid van sociale verhuurders (9 december)

De wettelijke kaders geven de ‘speelruimte’ voor de corporatie voor hun huurprijsbeleid. Daarbinnen zijn veel mogelijkheden en elke verhuurder gaat er anders mee om. Dat zijn keuzes waarover een huurdersorganisatie mee hoort te praten. In dit online college leer je de betekenis van veel begrippen die in dat gesprek regelmatig voorbijkomen zoals de streefhuur, mutatiehuurverhoging, harmonisatie, passend toewijzen, differentiëren van de huurprijs en de huursom. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien hoe verschillende verhuurders omgaan met de keuzes die ze hebben. 

Deel 5: Betrek de achterban en maak een plan (16 december)

Als bestuur van een huurdersorganisatie hoor je na te denken over hoe je de mening van de huurders die je vertegenwoordigt zo veel mogelijk meeneemt. Voordat je daarmee aan de slag kunt, moeten de huurders wel weten wie de huurderorganisatie is en vooral wat ze doen. De ene huurdersorganisatie is daar verder mee dan de andere. Het belangrijkste is, dat je het opneemt in de plannen en ermee aan de slag gaat. In dit college krijg je handvatten en tips voor het maken van een plan en voor concrete activiteiten die je kunt ondernemen om bijvoorbeeld aan je bekendheid te werken of om de mening van de achterban te peilen.

Meer informatie

Gisèle Holdert
020-5517746
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen