Prestatieafspraken 2020

Utrecht

maandag 23 maart 2020
17.30 uur - 21.00 uur

Met netwerkbijeenkomsten wil regio West een platform bieden aan huurdersorganisaties met veel praktische informatie en ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

In deze bijeenkomst komt aan de orde ...

  • Uitgebreide informatie over actualiteiten rondom de prestatieafspraken en Woningwet
  • Gebruik maken van en werken met lokale cijfers, zoals waarstaatjegemeente.nl;  neem uw eigen laptop mee!
  • Informatie halen bij en samenwerking met andere lokale partijen
  • Het raadplegen van de achterban 

 

Meer informatie

Marten Gorter
020-5517769
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen