Regiobijeenkomst West

Netwerkbijeenkomst voor Utrecht, Noord en Zuid Holland

dinsdag 21 september 2021
15.00 uur - 21.30 uur

We kijken er enorm naar uit om elkaar weer te ontmoeten!

15:00 uur - Mogelijkheid bezoek museum en rondleiding model- en krotwoning

17:00 uur  - Start officieel programma:

  • Lezing 'Invloed Huurdersorganisaties' door Eliane Schoonman, voorzitter HBO Argus en HF Alert
  • Gevolgd door een discussie hierover
  • Wat betekent dit voor de toekomst in het nieuwe Verenigingsplan van de Woonbond
  • En op lokaal niveau bij de prestatieafspraken

Voor meer informatie en aanmelding: regiowest@woonbond.nl 

Het programma wordt digitaal herhaald op donderdag 23 september 2021 vanaf 19:00 uur.

Meer informatie

Regiosecretariaat West
020-5517769
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als je bij nader inzien niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen