Servicekosten, hoe hoort het eigenlijk?

regio Noord-Oost

dinsdag 12 november 2019
10.00 uur - 16.00 uur

De huurdersorganisatie heeft advies- en zelfs instemmingsrecht op (wijzigingen) in het servicekostenbeleid van de verhuurder. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over de manier waarop de afrekeningen richting de huurders gaan , maar ook wat wel en niet doorberekend wordt aan kosten. Dus wat zijn nu de goede afspraken om te maken als het gaat om dat beleid? Op deze dag krijgt u met het beleidsboek Servicekosten van de huurcommissie als leidraad inzicht in wat mogelijk is.

Bij wijzigingen in het servicekostenpakket door de verhuurder dient hij zich aan de regels te houden die de Overlegwet en het Burgerlijk Wetboek daarvoor geven. We bespreken de procedure. De bewonerscommissie komt hierbij in beeld. Met de kennis die u op deze dag opdoet kunt u uw bewonerscommissies goed informeren over wat hun positie in het overleg is als het gaat om het servicekosten pakket. Ook gaan we in op mogelijkheden om de servicekosten te verlagen, iets waar de verhuurder zelf niet een direct belang bij heeft. Op het moment van schrijven van deze tekst is ook sprake van belangrijke wijzigingen in de servicekostenwetgeving. De actuele stand van zaken krijgt u op deze dag te horen.

Meer informatie

Femke Kok
020-5517747
ma, di, do van 10 tot 13 uur
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 162

Huurdersorganisatie (geen lid) of persoonlijk lid Woonbond

€ 187

Beroepskracht

€ 308 (excl btw)

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen