Slotbijeenkomst Stook je Rijk

woensdag 25 november 2015
18.00 uur - 22.00 uur

Op woensdagavond 25 november vindt de landelijke slotbijeenkomst van Stook je rijk plaats. Dit jaar worden er weer in 15 grote steden rondetafelgesprekken over energiebesparing en betaalbaarheid in de sociale huursector gehouden. Tijdens de slotbijeenkomst krijgen goede voorbeelden van 'driepartijenoverleg' (tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties),  prestatieafspraken en duurzaam voorraadbeheer het podium. Wat zijn de ervaringen met driepartijenoverleg? Welke kansen pakken  wethouders hierbij? Wat zijn de ervaringen bij de  professionalisering van huurdersverenigingen? Welke ruimte bieden corporaties aan deze nieuwe opzet? Op welke manier werken corporaties aan hun  langetermijnstrategie? Hoe ziet Stook je rijk 2016 eruit?

Vier Stook je rijk Trofee's worden uitgereikt aan de meest ambitieuze wethouder, corporatie, huurdersvereniging en de beste samenwerking. Speciale deelnemers zijn Stef Blok (Minister Wonen en Rijksdienst),  Marc Calon (voorzitter Aedes) en Ronald Paping (directeur Woonbond). Gastheer is wethouder Paulus Jansen.

Meer informatie

Maarten Visschers
026-3523742
Gelderse Milieufederatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen