Sociaal Huurakkoord in de prestatieafspraken

regio Zuid

maandag 24 juni 2019
17.15 uur - 20.30 uur

Hoe zet u het Sociaal Huurakkoord voor uw lokale situatie om in prestatieafspraken? Dat is de grote vraag die centraal staat op 24 juni. Samen met Woonbond-onderhandelaar Hans Weevers gaat u met de andere deelnemers de vraag beantwoorden.

Eind december 2018 hebben Woonbond en Aedes een nieuw Sociaal Huurakkoord afgesloten. Voldoende betaalbare huurwoningen vormen een belangrijke doelstelling, door beperking van de huurverhoging, maar ook door huurbevriezing en huurverlaging voor huurders van wie de huur te hoog is voor het inkomen (dure scheefhuurders).

Vanwege de grote lokale verschillen is in het akkoord ruimte opgenomen voor lokale afspraken. Maar ook de houding van veel corporaties, die weigeren de afspraken over te nemen, maken het belang van lokale afspraken urgent. Hoe pakt u dat nu aan?

Met deze themabijeenkomst willen we u informatie geven. Samen met uw collega’s uit andere huurdersorganisaties zoeken we goede handvatten om afspraken over betaalbaarheid goed vast te leggen in de prestatieafspraken. Natuurlijk is er ruimte voor discussie en uitwisselen van ervaringen. Graag nodigen wij u uit om op 24 juni hierbij aanwezig te zijn.

Wat komt aan de orde?

  • Het Sociaal Huurakkoord en de maatwerkafspraken over betaalbaarheid.
  • Hoe dit akkoord om te zetten in prestatieafspraken met de corporatie en gemeente aan de hand van goede voorbeelden.
  • Uitwisseling van ideeën en contactgegevens.

Ontvangst met soep en broodjes!

Deze bijeenkomst is alleen bedoelt voor huurdersverenigingen in de corporatiesector.

 

Meer informatie

Carmen Nagtegaal
040-2323191
Ma-di-do van 10 tot 16 uur. Wo van 10 tot 13.30 uur
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen