Sociaal huurakkoord in prestatieafspraken 2019

regio West

donderdag 20 juni 2019
17.30 uur - 20.30 uur

Eind december 2018 hebben Woonbond en Aedes een nieuw Sociaal Huurakkoord afgesloten. Voldoende betaalbare huurwoningen vormen een belangrijke doelstelling van het huurakkoord. Door beperking van de huurverhoging, maar ook door huurbevriezing en huurverlaging voor huurders van wie de huur te hoog is voor het inkomen (dure scheefhuurders). In het akkoord is vanwege de grote lokale verschillen ruimte opgenomen voor lokale afspraken. In de netwerkbijeenkomst komt aan de orde hoe het sociaal huurakkoord in de lokale situatie kan worden omgezet in prestatieafspraken. De netwerkbijeenkomst is alleen bestemd voor huurdersorganisaties met een corporatie.

Met deze netwerkbijeenkomsten wil regio West van de Woonbond een platform bieden aan huurdersorganisaties, met informatie, veel ruimte voor discussie en de mogelijkheid om ervaringen en informatie uit te wisselen.

Aan de orde komt ...

  • Het sociaal huurakkoord en de maatwerkafspraken over betaalbaarheid
  • Hoe dit akkoord om te zetten in prestatieafspraken met de gemeente aan de hand van goede voorbeelden in het land
  • Uitwisseling van  ideeën en contactgegevens 

Soep met broodjes staan bij binnenkomst voor u klaar.

 

Meer informatie

Marten Gorter
020-5517769
maandag, dinsdag, donderdag
Contactformulier

Kosten

 

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.


Annuleren


Meld tijdig af als u niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen