Wonen is meer dan een dak boven je hoofd

Dagcursus

vrijdag 9 juli 2021
10.00 uur - 16.00 uur

Let op - Deze dagcursus wordt doorgeschoven naar 8 september 2021 en wordt gehouden in Utrecht. Aan het eind van dit jaar zal deze dagcursus wederom ingepland worden in Eindhoven.

Sinds de Woningwet 2015 lijken de mogelijkheden voor sociale verhuurders om iets aan leefbaarheid te doen beperkt. Er is immers een maximaal bedrag per woning vastgelegd. Toch is er meer mogelijk, als je dat maar goed vastlegt in de prestatieafspraken. Met de vergrijzing van de doelgroep en het beleid van het langer thuis wonen (ook voor mensen die begeleiding nodig hebben), wordt het steeds belangrijker om naast het wonen ook aandacht te besteden aan het welzijn en de zorg van huurders. Vereenzaming blijkt bijvoorbeeld op veel plaatsen een probleem.

Op deze dag gaan we bekijken hoe je als huurdersorganisatie kunt stimuleren dat er  initiatieven van de grond komen die bijdragen aan het woongenot van huurders op buurt- of complexniveau. Afspraken over een goede keten- aanpak, initiatieven van bewoners om iets te doen voor de buurt, mogelijkheden scheppen voor ontmoeting in de buurt. Als je de gemeente en de verhuurder mee hebt, is er meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt. En er gebeurt al veel.  En dat is mooi, want wonen is immers meer dan een dak boven je hoofd.

Meer informatie

Gisèle Holdert
020-5517746
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 169

Persoonlijk lid Woonbond

€ 195

Huurdersorganisatie (geen lid)

€ 195 (excl btw)

Beroepskracht

€ 321 (excl btw)

Documentatie en lunch is bij de prijs inbegrepen


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% cursuskosten

< 7 dagen voor aanvang

100% cursuskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen