Hoe kunt u als huurdersorganisatie of bewonerscommissie invloed uitoefenen op het beleid over wonen en zorg?

Onderwerpen

Overheidsbeleid

De overheid organiseert de ondersteuning en langdurige zorg sinds 2015 op een andere manier. Het beleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zo nodig met hulp van familie of anderen in de directe omgeving. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

lees meer

Gemeentelijk beleid

Vanaf 1 juli 2015 zijn huurdersorganisaties volwaardig partij bij het maken van gemeentelijke prestatieafspraken, ook over Wonen en Zorg. Die prestatieafspraken gaan bijvoorbeeld over het aantal betaalbare huurwoningen dat geschikt is voor ouderen en gehandicapten.

lees meer

Adviezen wonen en zorg aan verhuurder

Huurdersorganisaties geven adviezen aan verhuurders op tal van onderwerpen. Buiten het huur- en verhuurbeleid worden in toenemende mate adviezen uitgebracht over wonen en zorg. Om tot die adviezen te komen kan het verstandig zijn om met een stappenplan te werken.

lees meer

Medezeggenschap op complexniveau

De mogelijkheden voor medezeggenschap over wonen en zorg is geregeld in drie wetten: de Overlegwet, de Wmcz (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Elke wet kent zijn eigen regels, procedures en belangenorganisaties die zich ermee bezig houden.

lees meer

Woonvormen

Voor ouderen die willen verhuizen is de toegankelijkheid van de nieuwe woning een belangrijk aandachtspunt. Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor wonen met zorg. Een overzicht van de meest voorkomende vormen.

lees meer

Koppeling huur- en zorgcontracten

Wanneer een contract voor de levering van zorg gekoppeld is aan een huurcontract spreken we van een koppelbeding wonen en zorg of ‘gedwongen winkelnering’. De huurder is in dat geval verplicht om de benodigde zorg af te nemen bij de partij die genoemd wordt in het contract.

lees meer

Zorgservicekosten

Zorgservicekosten zijn de kosten die een huurder betaalt voor bijvoorbeeld persoonlijke alarmering, huishoudelijke hulp of maaltijdverstrekking. Vaak hebben bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen hiermee te maken.

lees meer

Zorgcoöperaties

In tijden waarin overheid en professionals zich steeds meer terugtrekken of waarin mensen ontevreden zijn over de kwaliteit van bestaande voorzieningen, nemen burgers steeds meer initiatieven om zaken zelf te regelen. Vooral op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn de afgelopen jaren veel burgerinitiatieven genomen.

lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen