Netwerk wooncoöperaties

Netwerk van personen

Om bewoners die met zelfbeheer of een wooncoöperatie aan de slag willen te steunen, heeft de Woonbond met het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Woningbouwvereniging Gelderland het Kennisnetwerk Cooplink ontwikkeld.

Cooplink is een grotendeels digitaal platform. De website www.cooplink.nl geeft toegang tot een achterliggende database, een forum en een WIKI waaraan deelnemers zelf informatie kunnen toevoegen.  De oprichtende organisaties willen de komende drie jaar naast deze online activiteiten ook kennisdeelsessies voor initiatiefgroepen organiseren en werkgroepen bijeenbrengen.

Cultuuromslag nodig

Het coöperatieve wonen vraagt om een serieuze cultuuromslag binnen de Nederlandse (volks)huisvesting, bij instituties en banken én bij bewoners. Bewoners die met wonen in zelfbeheer en de wooncoöperatie bezig zijn, moeten makkelijker aan de slag kunnen op basis van bestaande kennis en ervaringen. Cooplink moet in die behoefte gaan voorzien, als kennisnetwerk van, voor en door wooncoöperaties.

gemeenschappelijk wonen
zelfbeheer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen