Beleid Energiebesparing

Energiezuinig wonen betekent lagere woonlasten, meer wooncomfort en een beter milieu. De Woonbond vraagt daar actief aandacht voor. Bij verhuurders, politici, beleidsmakers én bij huurders zelf. Wat bereiken we daarmee?

Energiebesparing op de agenda gezet

Door onderzoek vanuit de Energiebus, bewonersbijeenkomsten en voorlichting is het thema energiebesparing geagendeerd bij huurdersorganisaties, gemeenten, corporaties en particuliere verhuurders.

Zeggenschap huurdersorganisaties

De Woonbond heeft samen met lidorganisaties een succesvolle lobby gevoerd voor het vergroten van de invloed van huurdersorganisaties op het beleid van corporaties. Daardoor worden huurdersorganisaties volwaardig partner bij de prestatieafspraken met gemeenten en corporaties over het lokale energiebeleid.

Betere energiebeleidsplannen

De Woonbond stimuleert dat corporaties en particuliere verhuurders hun woningen energiezuinig maken. Huurders kunnen zelf gebruik maken van artikel 243 van burgerlijk wetboek 7. Dit artikel geeft aan dat een huurder de verhuurder kan dwingen tot het nemen van maatregelen mits daar een redelijke huurverhoging tegenover staat. Ondanks dat is het vaak een proces van lange adem, geduld en lerend vermogen. De Woonbond ondersteunt huurders(organisaties) daarbij. Dat heeft al in vele gemeenten en bij vele verhuurders tot betere energiebeleidsplannen geleid.

Lagere energierekeningen en meer comfort

De Woonbond ontwikkelde online tools, checklists, tips en adviezen voor huurders om maatregelen te nemen in huis. Geld besparen kan namelijk al heel gemakkelijk en zit in kleine dingen. Speciaal opgeleide Woonbond-energiecoaches helpen huurders daarbij. Maar om echt een stap verder te komen, is de verhuurder nodig. Denk daarbij aan maatregelen als vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Dankzij inzet van de Woonbond zijn er al vele woningen energiezuiniger gemaakt. Daardoor hebben huurders niet alleen een lagere energierekening gekregen maar ook een gezonder en comfortabeler huis. 

Aandacht voor energiearmoede

Veel huurders dreigen afgesloten te worden van energie omdat zij de rekening niet meer kunnen betalen. De Woonbond heeft ervoor gezorgd dat in het Energieakkoord is opgenomen dat in de huursector extra aandacht  uit moet gaan naar het voorkomen en bestrijden van energiearmoede bij lage inkomens, en doet hier nader onderzoek naar.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen