Meteen naar de content

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 was de ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ van toepassing. Deze wet regelde dat huurders met een hoge huur en een laag inkomen eenmalig (in het kalenderjaar 2021) recht hadden op huurverlaging.

Alleen huurders van woningcorporaties (sociale verhuurders) kregen huurverlaging dankzij deze wet. Huurders van particulieren en vastgoedbeleggers (commerciële verhuurders) kwamen dus niet in aanmerking.

Met ‘hoge huur’ werd destijds bedoeld: boven de aftoppingsgrens voor huurtoeslag die in 2021 van toepassing was. Wat verstaan werd onder ‘laag inkomen’ hing af van het soort huishouden.

HuishoudenVerzamelinkomen onderKale huur boven
1 persoon zonder AOW€ 23.725,-€ 633,25
1 persoon met AOW€ 23.650,-€ 633,25
2 personen zonder AOW€ 32.200,-€ 633,25
2 personen met AOW€ 32.075,-€ 633,25
3 of meer personen zonder AOW€ 32.200,-€ 678,66
3 of meer personen met AOW€ 32.075,-€ 678,66
Inkomensgrenzen en huurprijsgrenzen voor de eenmalige huurverlaging van 2021

Zo eenmalig als de titel van de wet suggereerde was de huurverlaging uiteindelijk niet. In 2023 kwam er opnieuw een wet die ‘eenmalige huurverlaging’ regelde.