Energie en geld besparen met een energiedisplay

Energiedisplay op koffietafel naast stoel
Het energiedisplay in gebruik bij een huurder

De Woonbond stimuleert huurdersorganisaties om huurders te helpen zich bewust te worden van hun energieverbruik en grip te krijgen op hun energierekening. Dat kan onder andere met een energiedisplay. Omdat je met een energiedisplay structureel veel energie en geld kunt besparen, werkt de Woonbond met samen met Aedes (de koepel van woningcorporaties), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Quintens in het energiedisplay-project ‘Meters maken’. Na een succesvolle pilotfase van het project is het nu tijd om het energiedisplay grootschalig uit te rollen. Huurdersorganisaties kunnen hier een rol in spelen.

'Meters maken' voor huurdersorganisaties

Ben je op zoek naar een concrete, praktische invulling van de prestatieafspraken met woningcorporatie, of wil je de corporatie helpen invulling te geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen? Haak dan aan bij het project ‘Meters maken’! Na verschillende pilots en ervaringsprojecten blijkt dat energiebesparingen voor huurders kunnen oplopen tot gemiddeld 5%, en de energierekening daarmee structureel wordt verlaagd met €50 tot soms meer dan €100 per jaar. Hoewel de kosten van een display relatief laag zijn (€100) ligt het zelf aanschaffen ervan niet binnen het bereik van veel huurders. Met dezelfde vanzelfsprekendheid als het plaatsen van een rookmelder, kan een woningcorporatie een woning ook voorzien van een energiedisplay.

Kansen voor koppelingen en samenwerkingen

Het blijkt goed te werken om het display toe te passen op een logisch contactmoment met de huurder, zoals bij het wisseling van huurder, na een woningrenovatie of bij het bezoek van een energiecoach. Een goede installatie van het display en een uitleg aan de bewoner over de werking zijn belangrijk. Dit kan gedaan worden door een installateur of huismeester, maar ook door een energiecoach van je huurdersorganisatie of van de corporatie. De aanpak biedt ook goede kansen om de samenwerking met het regionale energieloket of de gemeente aan te gaan.

Spin-off voor vervolgstappen in de energietransitie

Uit ervaringen van corporaties die het energiedisplay al toepassen, blijkt dat huurders blij worden van een eenvoudig hulpmiddel dat direct inzicht geeft in het energieverbruik en een stuur biedt om hier zelf wat aan te doen. Daarnaast biedt het kansen om huurders warm te maken voor de volgende stappen in woningverduurzaming. 

Uitrol van energiedisplays

In het eerste jaar zetten de Woonbond en Aedes in op de toepassing van minimaal 100 energiedisplays bij huurders van één corporatie. Na het eerste jaar kan opschaling plaatsvinden bij bijvoorbeeld jaarlijks 2% tot 10% van de woningvoorraad van de betreffende corporatie. Aedes en de Woonbond helpen huurdersorganisaties en corporaties op gang.

Meer informatie

Wil je meer informatie, bezoek de projectwebsite energieengedrag.nl of neem contact op met José Beemster, secretaresse van het Energieteam, of met de energieconsulent in jouw regio.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen