Zeven afspraken over energiebesparing

Een betaalbaar huis is niet zo betaalbaar als de energierekening torenhoog is. Als huurdersorganisatie kunt u  met de corporatie en de gemeente afspraken maken over energiebesparing. Belangrijke maatregelen, zoals het isoleren van muren, daken en vloeren, zijn namelijk een gezamenlijke taak. Uw verhuurder heeft daar ook belang bij, die heeft als ambitie om de woningen te verduurzamen. Uw gemeente wil dat ook. Goede samenwerking met de corporatie en de gemeente zijn daarom van groot belang om ervoor te zorgen dat energiebesparing in de sociale huursector echt van de grond komt.

Prestatieafspraken over energiebesparing
Als huurdersorganisatie mag u sinds kort ook echt meebeslissen met uw gemeente en woningcorporatie. Sterker nog, huurdersorganisaties moeten afspraken maken met de gemeente en corporaties.  De Woonbond presenteert zeven thema's om afspraken over te maken:

  1. betere isolatie
  2. meer zonnepanelen
  3. vaker nul-op-de-meter
  4. energielabels D t/m G kunnen niet meer
  5. energieneutraal als einddoel
  6. ontwikkel instrumenten tegen energiearmoede
  7. subsidies voor opleiding tot energiecoach
energiebesparing
prestatieafspraken

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen