Vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen

4 september 2020
Bouwvakker op dak om isolatie aan te brengen
Aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde.

De Vergoedingentabel is een hulpmiddel bij het bepalen van een faire huurverhoging voor huurders wanneer de verhuurder een woning heeft verduurzaamd. De Woonbond adviseert huurders om in te stemmen met huurverhogingsvoorstellen als die in lijn zijn met deze tabel.

Huurverhoging zonder hogere woonlasten
Als een verhuurder een woning verduurzaamt door te isoleren en het energielabel van de woning verandert daardoor, dan mag de verhuurder voor de investering een vergoeding vragen in de vorm van huurverhoging. Dat hebben de Woonbond en Aedes in 2018 afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. De bijdrage van huurders aan de investering moet reëel zijn: om de betaalbaarheid te waarborgen is de bijdrage woonlastenneutraal. Dit betekent dat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door de verlaging van de energielasten. Om dit te waarborgen is de Vergoedingentabel opgenomen in het Sociaal Huurakkoord. 

Verbeterde tabel
Onderzoeksbureau Companen heeft verder onderzoek gedaan naar wat huurders werkelijk besparen aan kosten voor gas nadat de woning is verduurzaamd. Om ervoor te zorgen dat huurders er normaal gesproken niet op achteruit gaan in woonlasten, is de vergoeding ongeveer gelijk aan 90 procent van de gemiddelde besparing. In de geüpdatete tabel, die per 1 juli 2020 de richtlijn is, is te zien wat Aedes en de Woonbond een redelijke vergoeding (huurverhoging) vinden bij verschillende labelstappen. Omdat uit het onderzoek bleek dat woninggrootte een behoorlijke invloed heeft op de besparing op de energierekening, is per 1 juli 2020 ook onderscheid gemaakt naar woninggrootte. Er is een tabel voor kleine, middelgrote en grote woningen. Zaken als huishoudgrootte of woningtype zijn ook onderzocht, maar bleken veel minder van invloed op de te behalen energiebesparing.

Gebruik van de Vergoedingentabel
Wanneer een corporatie de tabel wil gebruiken, geven Aedes en Woonbond het advies mee om in ieder geval bij voorstellen die na 1 juli 2020 worden ingediend door corporaties bij huurders, de nieuwe tabel te volgen. De handleiding voor het gebruik van de tabellen vindt u hiernaast. 

Bij voorstellen die voor 1 juli 2020 zijn gedaan kan per geval door de betrokken partijen worden afgewogen welke tabel wordt gebruikt. Bij vergevorderde gesprekken of reeds ingerekende voorstellen kan het logisch zijn de oude tabel te volgen. 

Gebruik tabel is niet verplicht
Aedes en Woonbond adviseren met klem aan corporaties en huurders om de Vergoedingentabel te gebruiken bij verduurzamingsvoorstellen, tenzij de uitkomst duidelijk onredelijk zal uitpakken. Maar woningcorporaties en huurders zijn niet verplicht de tabel te gebruiken. Sommige corporaties hebben eigen beleid en hierover ook afspraken gemaakt met de huurders. Ook is de tabel alleen van toepassing op gasbesparingen en daardoor vooral geschikt voor kleinere verduurzamingen, waarbij vooral isolatiemaatregelen worden genomen. Bij ingewikkelde renovaties kan het beter zijn om de besparing, en daarmee de reële huurverhoging, apart te berekenen. Maar ook hier kan de tabel van nut zijn. 

Indexering van de vergoedingen
De Vergoedingentabel wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd aan de hand van de nieuwe gasprijzen en belastingen. De verbeterde Vergoedingentabel gaat daarom in op 1 juli 2020: hierin zijn de bedragen al geïndexeerd voor 2020.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen