Energielabels

Energielabels op bouwtekeningen

Het energielabel voor woningen geeft aan wat de kwaliteit is van de isolatie en de installaties die de woning verwarmen (en koelen), ventileren, en van elektra en warm water voorzien. Het label wordt aangeduid met een letter, A t/m G, en een kleur, van groen naar rood. Energielabels zijn bij huurhuizen van invloed op de huur: hoe beter het energielabel, hoe meer punten de woning krijgt en hoe hoger de huur.

Drie rekenmethoden

Om het gebruik van energie door gebouwen terug te dringen kwam er in Nederland in 2008 het energielabel voor gebouwen. In 2015 werd een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Iedere woning kreeg een Energie-Index, aangeduid met een getal. Dit bleek echter niet handig, dus werden woningen al snel ingedeeld in ‘labelklassen’ die weer met een letter konden worden aangeduid. Vanaf 2021 wordt er opnieuw een nieuwe rekenmethode toegepast. Omdat een energielabel tien jaar geldig is, zijn er tot 2025 drie verschillend berekende labels in omloop.

In de tabel hieronder zie je de verschillende waarden die horen bij elke labelklasse. Vanaf 2021 worden de waarden uitgedrukt in gebruik van fossiele energie in kWh/m3/jaar. Voor 2021 worden de waarden uitgedrukt in het getal van de Energie-Index.

Waarden bij het energielabel volgens de drie rekenmethoden.
label Waarden
vanaf 2021

Waarden 
vanaf 2015

Waarden
voor 2015
A++++ ≤0,00 n.v.t. n.v.t.
A+++ 0,01-50,00 n.v.t. n.v.t.
A++ 50,01-75,00 <0,60 ≤0,50
A+ 75,01-105,00 0,61-0,8 0,51-0,70
A 105,01-160,00 0,81-1,2 0,71-1,05
B 160,01-190,00 1,21-1,4 1,06-1,30
C 190,01-250,00 1,41-1,8 1,31-1,60
D 250,01-290,00 1,81-2,1 1,61-2,00
E 290,01-335,00 2,11-2,4 2,01-2,40
F 335,01-380,00 2,41-2,7 2,41-2,90
G >380,00 >2,70 >2,90

Zelfde methode in de hele EU

De Europese Unie wil dat in alle EU-landen dezelfde normen worden gebruikt voor de berekening van het energielabel. Daarom is er vanaf 2021 een nieuw label voor woningen en andere gebouwen. De nieuwe Nederlandse rekenmethode sluit aan bij de rekenmethodes die de andere EU-landen gebruiken.

Berekening nieuwe label

Voor het nieuwste energielabel wordt berekend hoeveel fossiele energie (energie opgewekt uit gas en steenkool) een woning gebruikt. Dit wordt weergegeven in kilowattuur energie per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2/jaar). Het nieuwe label houdt rekening met de isolatie van de woning, of de installatie duurzame energie gebruikt en hoeveel duurzame energie de woning opgewekt.
Het nieuwe label wordt aangevuld met een aantal gegevens, zoals

 • de warmtevraag: de hoeveelheid warmte die een woning nodig heeft voor verwarming en warm water. Bij een zeer lage warmtevraag mag de verhuurder bovenop de huur een energieprestatievergoeding (EPV) vragen.
 • het gebruiksoppervlak (GBO) van de woning: het vloeroppervlak bepaalt samen met het label o.a. het aantal punten dat een huurwoning krijgt in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gebruiksoppervlak is ook van belang voor de energieprestatievergoeding.
 • een getal om te beoordelen of er oververhitting in de zomer zal plaats vinden.

Afwijkingen van de oude labels

In de nieuwe rekenmethode is geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de labels die er al waren. Het gemiddelde van alle labels blijft gelijk. Maar omdat de berekening heel anders wordt gedaan, komt dit voor individuele woningen natuurlijk helemaal niet uit. Bij ongeveer de helft van de woningen blijft het label gelijk. Bij de andere helft zou het label bij herberekening wijzigen zonder dat er iets aan de woning verandert. Meestal is het verschil één labelstap, maar ook twee of drie labelstappen naar boven of beneden kan voorkomen.

In de tabel hieronder zie je hoeveel procent van de huurwoningen van label veranderen als de nieuwe rekenmethode wordt gebruikt zonder dat er iets aan de woning verandert. De meeste huurwoningen veranderen niet van label (0), maar een deel van de woningen krijgt een beter energielabel (+1, +2, +3 of meer dan 3) of een minder goed label (-1, -2, -3). Bijvoorbeeld: 5% van de huurwoningen met label G krijgt in de nieuwe rekenmethode label D, terwijl de woning hetzelfde is gebleven.

Verschuivingen van de labels voor huurwoningen als de nieuwste rekenmethode wordt toegepast.
label -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 >3
A++     25% 75%        
A+     27% 70% 3%      
A   6% 22% 62% 9% 1%    
B 1% 2% 22% 36% 38% 1%    
C 2% 4% 11% 61% 17% 6%    
D 7% 3% 19% 39% 30% 2%    
E   21% 12% 27% 25% 14% 1%  
F     33% 23% 23% 5% 16%  
G       50% 19% 21% 5% 5%

Het label van mijn woning

Welk label een woning heeft, hangt niet alleen af van de isolatie en de installaties van een woning, maar ook van de rekenmethode die is gebruikt. Nieuwbouwwoningen krijgen vanaf 2021 een label volgens de nieuwste rekenmethode. Bestaande woningen hebben al een energielabel. Wil je weten welk label jouw woning nu heeft? Je kunt het label opzoeken op EP-online.

Klopt het label?

Je kunt er als huurder vanuit gaan dat het label van je woning klopt. Een onafhankelijke deskundige bepaalt het energielabel. Deze deskundige moet gecertificeerd zijn en werken met gestandaardiseerde protocollen en software voor de verwerking van de gegevens. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, omdat het label samenhangt met de WWS-punten die de woning krijgt. De WWS-punten bepalen de maximaal redelijke huur die een verhuurder mag vragen. Daarom worden deskundigen die de labels maken regelmatig gecontroleerd. 

Nieuw label en mijn huur

Huurwoningen krijgen alleen een nieuw energielabel als 

 • de woning is gerenoveerd, of 
 • het oude label verloopt, of 
 • de verhuurder een nieuw label aanvraagt. 

Het energielabel en de grootte van de woning bepalen samen hoeveel WWS-punten een woning krijgt voor energiehuishouding. De totale WWS-punten bepalen de maximaal redelijke huur. Omdat de meeste verhuurders een lagere huur berekenen dan de maximaal redelijke huur, zal een nieuw label voor zittende huurders weinig invloed hebben. Voor een nieuwe huurder kan de huur wel flink hoger worden bij een nieuw label.

Aantal WWS-punten opzoeken 

Wil je weten hoeveel WWS-punten jouw woning krijgt voor het energielabel? Neem dan de volgende stappen:

 1. Zoek op EP-online op welk label jouw woning heeft en wat de registratiedatum van het label is.
 2. Bepaal of je een eengezinswoning hebt of een meergezinswoning. Een meergezinswoning is een woning in een gebouw met meerdere woningen, zoals een flatwoning, appartement, galerijflat, etagewoning, boven- en benedenwoning, portiekwoning of maisonnette. 
 3. Kies de juiste tabel:
 • Is het label van jouw woning voor 2021 geregistreerd, zoek dan in Tabel 1 hieronder op hoeveel WWS-punten jouw woning krijgt voor het energielabel.
 • Is het label van jouw woning na 1 januari 2021 geregistreerd, dan moet je ook de gebruiksoppervlakte (GBO) van de woning bepalen. Bepaal of jouw woning kleiner is dan 25 vierkante meter (m2), tussen de 25 en 40 vierkante meter is, of 40 vierkante meter of groter is. Kijk daarna in Tabel 2 hieronder hoeveel WWS-punten jouw woning krijgt voor het energielabel.
Tabel 1: WWS-punten bij labels afgegeven voor 2021
label Eengezins Meergezins
A++ 44 40
A+ 40 36
A 36 32
B 32 28
C 22 15
D 14 11
E 8 5
F 4 1
G 0 0


 

Tabel 2: WWS-punten bij labels afgegeven vanaf 2021
label Eengezins
<25m2
Meergezins
<25m2
Eengezins
25-40m2
Meergezins
25-40m2
Eengezins
≥40m2
Meergezins
≥40m2
≤A++ 52 48 48 44 44 40
A+ 48 44 44 40 40 36
A 44 40 40 36 36 32
B 40 36 36 32 32 28
C 36 32 32 28 22 15
D 32 28 22 15 14 11
E 22 15 14 11 8 5
F 4 1 4 1 4 1
G 0 0 0 0 0 0

 

energiebesparing
energielabel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen