Op weg naar klimaatneutraal wonen

bordspel op tafel
Serious game 'Onze corporatie - Op weg naar klimaatneutraal wonen'

Uiterlijk in 2050 moeten alle Nederlandse woningen CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat zij geen energie meer mogen gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstof. Woningen worden daarom de komende tientallen jaren (zeer) energiezuinig gemaakt en gaan ‘van het gas af’. De Woonbond helpt huurdersorganisaties in kaart brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder CO2-neutraal te krijgen. 

Serious game

De Woonbond heeft een serious game ontwikkeld, onder de titel ‘Onze corporatie. Op weg naar klimaatneutraal wonen’, om huurderorganisaties op weg te helpen in dit proces. Dit spel biedt je als huurdersorganisatie de mogelijkheid om in kaart te brengen wat in jouw situatie, in jouw regio en bij jouw corporatie nodig is om de energietransitie tot een succes te maken. Je speelt het spel onder begeleiding van een energie-adviseur of -consulent van de Woonbond.

Methode routekaart

De serious game is een aanvulling op de methode ‘Routekaart naar CO2-neutraal’. Deze methode geeft inzicht in:

  • Maatregelen. Welke maatregelen zijn nodig?
  • Fasering. Op welk moment moeten de maatregelen genomen worden?
  • Investering. Welke kosten brengt dat met zich mee?
  • Besparing.  Welke energiebesparing levert dat op?
  • Woonlasten. Wat betekent dit voor de woonlasten van huurders?

De methode maakt gebruik van een online rekenprogramma. In dit rekenprogramma kunnen de gegevens over het woningbezit van de woningcorporatie verwerkt worden.

Maatwerk-advies

Na het spelen van het spel ontvang je een advies op maat van de Woonbond over jouw mogelijkheden om je rol in de energietransitie goed op te pakken. Het spel en het advies vallen onder gratis dienstverlening voor leden van de Woonbond.

Voor wie?

Je speelt dit spel met de bestuursleden van je huurdersorganisatie, de werkgroep duurzaamheid of bijvoorbeeld de projectgroep die de prestatieafspraken voorbereid, en onder leiding van een energieadviseur of -consulent van de Woonbond. Het kan nuttig zijn om medewerkers van de woningcorporatie mee te laten spelen. 

Interesse?

Wil je dat we het spel komen spelen of wil je meer informatie over het spel en het maatwerk-advies. Neem dan contact op met de energieconsulent in jouw regio.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen