Prestatieafspraken voor energiebesparing

Twee mannen omhelzen elkaar

Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken met huurdersorganisaties en gemeenten over hoe zij bijdragen aan het lokale huisvestingsbeleid. Dit zijn prestatieafspraken. Daaronder vallen ook afspraken voor energiebesparing. De Woonbond maakte een aantal ‘Bouwstenen energiebesparing in prestatieafspraken’ die je als inspiratiebron kunt gebruiken.

Beschrijving van concrete afspraak
De bouwstenen beschrijven elk een concrete prestatieafspraak. Vragen die aan de orde komen zijn:

 • Waarom is deze prestatieafspraak van belang?
 • Hoe organiseren de deelnemers het proces?
 • Wie neemt welke rol?
 • Wat zijn de tips aan andere regio’s?

De praktische voorbeelden en ervaringen van corporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing in prestatieafspraken.

Vervolg op inspiratiegids
De bouwstenen zijn een vervolg op de online publicatie ‘Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken’ uit 2019. Deze gids geeft inzicht in 12 prestatieafspraken die bijdragen aan lagere woonlasten en een beter wooncomfort.

Onderwerpen
Over de volgende onderwerpen vind je op deze pagina een bouwsteen:

 • Aansluiten op een warmtenet
 • Duurzaam en betaalbaar warmtenet
 • Aardgasvrije wijkaanpak
 • Koken zonder aardgas
 • Samen met de bewoner verduurzamen
 • Bewustwording energiegedrag
 • Huurdersorganisaties beheren eigen budget
 • Klimaatadaptatie
 • Circulariteit
 • Databank bouwmaterialen
energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen