Prestatieafspraken in de energietransitie

Twee mannen omhelzen elkaar

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten maken jaarlijks samen afspraken over hoe zij bijdragen aan het lokale huisvestingsbeleid. Dit zijn prestatieafspraken. Daaronder vallen ook afspraken in het kader van de energietransitie.

Prestatieafspraken over energie

De Groene Huisvesters maakte in opdracht van o.a. de Woonbond een aantal inspiratiedocumenten voor het maken van prestatieafspraken op het gebied van energie en energiebesparing. Elk document beschrijft een concrete prestatieafspraak. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Waarom is deze prestatieafspraak van belang?
  • Hoe organiseren de deelnemers het proces?
  • Wie neemt welke rol?
  • Wat zijn de tips aan andere regio’s?

De praktische voorbeelden en ervaringen van corporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing in prestatieafspraken.

Over de volgende onderwerpen is een document gemaakt (klik op de link om het pdf-document te openen):

De bouwstenen zijn een vervolg op de online publicatie ‘Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken’ uit 2019. Deze gids geeft inzicht in 12 prestatieafspraken die bijdragen aan lagere woonlasten en een beter wooncomfort.

Handreikingen voor prestatieafspraken

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen