Routekaart naar CO2-neutraal wonen

Uiterlijk in 2050 moeten alle Nederlandse woningen CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat zij geen energie meer mogen gebruiken die afkomstig is van fossiele brandstof. Woningen gaan daarom de komende tientallen jaren ‘van het gas af’ en worden zeer energiezuinig gemaakt.

Methode routekaart

De Woonbond helpt huurdersorganisaties in kaart brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder CO2-neutraal te krijgen. Dat gebeurt met de methode ‘Routekaart naar CO2-neutraal’. Deze methode geeft inzicht in:

  • Maatregelen. Welke maatregelen zijn nodig?
  • Fasering. Op welk moment moeten de maatregelen genomen worden?
  • Investering. Welke kosten brengt dat met zich mee?
  • Besparing.  Welke energiebesparing levert dat op?
  • Woonlasten. Wat betekent dit voor de woonlasten van huurders?

Hoe werkt de routekaart?

De methode ‘Routekaart naar CO2-neutraal’ maakt gebruik van een geavanceerd rekenprogramma. Dit rekenprogramma verwerkt gegevens over het woningbezit van uw verhuurder, zoals:

  • Bouwjaar
  • Type woning
  • Huurprijs
  • Energieprestatie-index

Met de uitkomsten van het rekenprogramma zijn verschillende scenario’s te bedenken die leiden tot CO2-neutrale woningen in 2050. De Woonbond werkt samen met u scenario’s uit. Daarmee krijgt u inzicht in de gevolgen voor de woonlasten van huurders.

Wat levert de routekaart op?

De Routekaart naar CO₂-neutraal is geen blauwdruk, maar een informatie-tool. Het maken van een routekaart helpt u om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met uw verhuurder en gemeente. Als u weet wat verschillende scenario’s voor (de woonlasten van) huurders betekenen, bent u beter in staat om voor de belangen van uw huurders op te komen. Welke afspraken kunt u hierover maken en welke vervolgstappen wilt u zetten? U kunt alvast zelf aan de slag met de online versie van het rekenprogramma om een beeld te krijgen van het maken van de routekaart.

Hoe kan de Woonbond helpen?

Een adviseur van de Woonbond helpt met het opvragen van gegevens bij uw verhuurder, met het invullen van het rekenprogramma en met het inhoudelijk bedenken van de scenario’s. In een periode van enkele maanden komen uw huurdersorganisatie, uw verhuurder en de Woonbondadviseur in totaal drie keer bij elkaar. 

Interesse?

Wilt u ook graag een routekaart? Schakel een adviseur van de Woonbond in. Daar zijn wel kosten aan verbonden (voor leden € 1.500 en niet-leden € 2.500). Geef uw interesse door aan het secretariaat van het Energieteam: 020-5517739 / bespaar@woonbond.nl.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen