Verduurzaming in prestatieafspraken

Twee mannen omhelzen elkaar

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten maken jaarlijks samen afspraken over hoe zij bijdragen aan het lokale huisvestingsbeleid. Dit zijn prestatieafspraken. Een van de prioriteiten is de verduurzaming van de sociale woningvoorraad.

Handreikingen en informatie

  • Eind 2020 publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de prioriteiten in de volkshuisvesting voor de periode 2021-2025. Een van de prioriteiten is Verduurzaming van de sociale woningvoorraad. Een toelichting op deze en de ander prioriteiten vind je in de brief aan de Tweede Kamer en de bijlage bij de brief.
  • In de handreiking en vraagbaak prestatieafspraken op Woningmarktbeleid.nl staan de vragen centraal die huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten hebben bij het opstellen van hun prestatieafspraken.
  • In het dossier Verbetering en verduurzaming woningvoorraad op Woningmarktbeleid.nl vind je meer informatie en uitleg over onderwerpen die onder deze prioriteit vallen, zoals aanpak energiearmoede en aanpak vocht en schimmel.
  • Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een handreiking Verduurzaming sociale woningvoorraad met meer specifieke uitleg en inspirerende voorbeelden. Deze handreiking wordt in juli 2022 verwacht. 

Prestatieafspraken over energie

De Groene Huisvesters maakte in opdracht van o.a. de Woonbond een aantal inspiratiedocumenten voor het maken van prestatieafspraken op het gebied van energie en energiebesparing. Elk document beschrijft een concrete prestatieafspraak. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Waarom is deze prestatieafspraak van belang?
  • Hoe organiseren de deelnemers het proces?
  • Wie neemt welke rol?
  • Wat zijn de tips aan andere regio’s?

De praktische voorbeelden en ervaringen van corporaties, huurdersbelangenorganisaties en gemeenten geven inspiratie om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing in prestatieafspraken.

Over de volgende onderwerpen is een document gemaakt (klik op de link om het pdf-document te openen):

De bouwstenen zijn een vervolg op de online publicatie ‘Inspiratiegids energiebesparing in prestatieafspraken’ uit 2019. Deze gids geeft inzicht in 12 prestatieafspraken die bijdragen aan lagere woonlasten en een beter wooncomfort.

Hulp van het Energieteam

Heb je hulp, advies of ondersteuning nodig bij het maken van prestatieafspraken op het gebied van verduurzaming, neem dan contact op met het Energieteam.

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen