Meteen naar de content

Handreikingen

Korte praktische handleidingen voor bewonersorganisaties die lid zijn van de Woonbond.

Let op! Om deze documenten te kunnen downloaden moet je eerst inloggen met een ledenaccount voor bestuursleden.

AVG-proof werken

Handreiking voor (bestuursleden van) huurdersorganisaties over de AVG en de gevolgen daarvan voor de verwerking van persoonsgegevens.


Bestuursevaluatie

Document met verschillende vragen voor een bestuursevaluatie, die ieder bestuurslid voor zichzelf kan beantwoorden.


Financiering HO Commerciële Sector

Handreiking voor huurdersorganisaties in de commerciële huursector. Met antwoord op veelgestelde vragen over begroting en kostenposten.


Financiering HO Corporatiesector

Handreiking voor huurdersorganisaties in de corporatiesector. Met antwoord op vragen over begroting en kostenposten.


Huurdersparticipatie bij renovatie en sloop

Regels en jurisprudentie omtrent het Algemeen Sociaal Statuut.


Opleidingsplan

Leidraad voor huurdersorganisaties bij het opstellen van een opleidingsplan voor bestuursleden en andere vrijwilligers.


Verduurzaming in prestatieafspraken

Inspiratiedocumenten met praktijkvoorbeelden en ervaringen van huurdersbelangenorganisaties, corporaties en gemeenten om invulling te geven aan de Volkshuisvestelijke prioriteit ‘Verduurzaming van de sociale woningvoorraad’.


Werkplan

Handreiking voor het schrijven van een werkplan voor je huurdersorganisatie. Een goed werkplan houdt je bij de les, gaat uit van beschikbare menskracht en geeft je achterban inzicht wat je organisatie doet.


Werven actieve leden

Voor de meeste huurdersorganisaties is het een vraag die regelmatig voorbij komt: hoe vinden we leden die actief willen ondersteunen? Werving! In deze handreiking tips en suggesties voor het succesvol vinden van nieuwe actieve leden.


Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 trad de WBTR in werking. Veel huurdersorganisaties vragen zich af welke gevolgen deze wet heeft voor het bestuur en wat er in de statuten aangepast moet worden. Daarover gaat deze handreiking.


Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Die wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden en huurders te beschermen. Wat moet je als huurdersorganisatie weten over deze nieuwe wet?