Help woonzekerheid de Tweede Kamer door

17 maart 2023

Donderdag 23 maart behandelt de Tweede Kamer de initiatiefwet tegen tijdelijke verhuur en voor meer vaste huurcontracten  van de PvdA en de ChristenUnie. Een belangrijke wet, om er voor te zorgen dat huurders niet meer zo maar met een tijdelijk huurcontract worden opgezadeld.

Wat is het probleem?

In 2015 werd het mogelijk gemaakt voor huisbazen om klakkeloos tijdelijke huurcontracten in te zetten, met de wet 'Doorstroming Huurmarkt'.

Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat de tijdelijke contracten ervoor zorgen dat huurders hun recht niet durven halen bij te hoge servicekosten, een te hoge huur of achterstallig onderhoud en ze hebben vaker te maken met intimidatie en ander ongewenst verhuurgedrag. Daarnaast ervaren deze bewoners stress door de onzekerheid, en zorgt de permanente onzekerheid ervoor dat vaak jonge huurders geen leven kunnen opbouwen.

De woononzekerheid van tijdelijke huurcontracten leidt tot ‘uitgestelde levens’, concludeert socioloog Carla Huisman in Huurpeil.  ‘Het heeft een negatief effect op de bestaanszekerheid van veel mensen. Ze maken zich zorgen over waar ze moeten wonen wanneer het contract afloopt, slapen slecht, piekeren. Dit kost tijd en energie die ze niet aan andere zaken kunnen besteden. Het leidt tot uitgestelde levens.’

De beoogde doelen van de wet (meer aanbod van huurwoningen en het terugdringen van nog slechtere tijdelijke ‘short stay’ contracten) zijn niet behaald. De nadelen stapelen zich op voor huurders. 

Wat regelt de nieuwe wet?

Het wetsvoorstel voor vaste huurcontracten zorgt ervoor dat het aanbieden van reguliere tijdelijke huurcontracten van maximaal twee jaar voor woningen en appartementen weer worden verboden. Verhuurders moeten hier vaste contracten aanbieden.

Wat kan er beter?

Naast de tweejaarcontracten voor zelfstandige woningen (appartementen en huizen) leveren ook de vijfjaarscontracten voor kamers en de inzet van jongerencontracten nu veel problemen op. Deze tijdelijke contracten blijven buiten schot in het huidige voorstel. Maar daar kunnen partijen nog wat aan doen door wijzigingen op de initiatiefwet voor te stellen. Maak de wet beter, help meer huurders aan zekerheid!

Is er voldoende steun in de Kamer?

De PvdA en de ChristenUnie hebben dus een wet ingediend om de contracten van twee jaar weer te schrappen. Een goede en noodzakelijke stap. Om voldoende steun te krijgen zodat het wetsvoorstel wordt aangenomen, is het nodig dat ook minstens één van de coalitiepartijen CDA en D66 voor de wet stemmen. D66 heeft inmiddels toegegd voor de wet te stemmen. Goed nieuws! 

Brede maatschappelijke steun

Kences, Valente, de Woonbond en de VNG hebben in de evaluatie aangegeven er voorstander van te zijn dat generieke tijdelijke huurcontracten weer worden afgeschaft. Veel maatschappelijke organisaties zien dus de noodzaak om de tijdelijke huurcontracten weer in te perken.

Oproep aan Kamer

De Woonbond roept de Kamerfracties  op deze wet te steunen, een einde te maken aan de woonstress van veel jonge huurders, zodat meer huurders woonzekerheid hebben. Daarnaast roepen we Kamerfracties op om met amendementen te komen om meer tijdelijke huurcontracten te verbieden.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen