Wat doet de Woonbond tegen bemiddelingskosten?

20 november 2015
Advies

Huurmakelaars die ten onrechte bemiddelingskosten vragen, maken misbruik van de afhankelijke positie van woningzoekenden en jagen hen op kosten. Als belangenbehartiger van huurders en woningzoekenden heeft de Woonbond veel ondernomen om onterechte bemiddelingskosten tegen te gaan.

Uitspraak Hoge Raad

In oktober 2015 sprak de Hoge Raad- de hoogste rechter in Nederland- zich uit tegen bemiddelingskosten, in een zaak die gesteund werd door het juridisch fonds van de Woonbond. De uitspraak bevestigde wat lagere rechters ook al hadden gezegd: huurmakelaars mogen géén bemiddelingskosten aan woningzoekenden vragen als zij in opdracht van de verhuurder werken. Of de verhuurder heeft betaald voor de bemiddeling doet er daarbij niet toe.

Adviseren huurders

De Woonbond helpt leden die ten onrechte bemiddelingskosten hebben betaald bij het terugvorderen van deze kosten. Huurders die hulp nodig hebben kunnen terecht bij de Huurderslijn, de juridische adviesdienst voor leden van de Woonbond. Om ook niet-leden op weg te helpen biedt de Woonbond een gratis modelbrief. Daarmee kunnen huurders die ten onrechte bemiddelingskosten hebben betaald een eerste poging doen om de kosten terug te vorderen. Met deze check kunnen  huurders controleren of het zin heeft hulp van een deskundige zoals een huurrecht advocaat, incassobureau of deurwaarder in te roepen.

Media-aandacht

Om huurders te laten weten wat hun rechten zijn heeft de Woonbond de afgelopen jaren via tal van media aandacht gevraagd voor bemiddelingskosten.  We waren aanwezig in consumentenprogramma's op tv en werkten mee aan tientallen artikelen in kranten en tijdschriften.

Politieke lobby

De Woonbond heeft zich ervoor ingezet om onzelfstandige woonruimte (zoals studentenkamers) onder dezelfde bescherming te laten vallen als zelfstandige woonruimte. Met succes! Sinds 1 juli 2016 mogen huurmakelaars bij kamerverhuur geen bemiddelingskosten meer bij de huurder in rekening brengen wanneer ze feitelijk voor de verhuurder werken. Huurders die na 1 juli 2016 onterecht bemiddelingskosten hebben betaald kunnen dit terugvorderen met deze gratis modelbrief.

actie
bemiddelingskosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen