Inkomensafhankelijke huurverhoging

28 maart 2023

Wanneer is een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ toegestaan? Wat zijn verschillen met de inkomensafhankelijke huurverhoging van vroeger? En waar moet je als huurder op letten?

Wanneer toegestaan?

Als je inkomen boven een bepaalde grens ligt mag je verhuurder in 2023 een 'inkomensafhankelijke huurverhoging' vragen. De inkomensgrenzen zijn:


Alleenwonend
Tussen € 48.836 en € 57.573  –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 57.573  –> 100 euro huurverhoging
Niet alleenwonend
Tussen € 56.513 en € 76.764  –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan  € 76.764 –> 100 euro huurverhoging

 

Verschillen met vroeger

Geen percentage meer

Voorheen (van 2013 t/m 2020) was de ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ een percentage van je huurprijs. Sinds 2022 is dat niet meer zo. Het is nu een vast bedrag, van maximaal 50 of maximaal 100 euro.

In plaats van, niet erbovenop

De inkomensafhankelijke huurverhoging van vroeger kwam bovenop je reguliere huurverhoging. Dat is nu anders. Als je inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt komt dat in de plaats van de reguliere huurverhoging.

Hogere inkomensgrens

De inkomensgrens lag vroeger vrij laag. De grens waarboven je inkomensafhankelijke huurverhoging moet betalen ligt nu hoger.

Andere grens voor meerpersoonshuishoudens

Voorheen deed de samenstelling van je huishouden er niet toe. Je kreeg deze huurverhoging als het (al dan niet gezamenlijke) inkomen boven een bepaalde grens lag. Nu zijn er voor meerpersoonshuishoudens andere (hogere) inkomensgrenzen dan voor alleenwonenden.

Senioren en gezinnen niet meer uitgezonderd

Voorheen waren huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hadden uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huishoudens van 4 of meer personen waren dat ook. Beide uitzonderingen zijn vervallen.

Hetzelfde als vroeger

Alleen bij gereguleerde huur

De inkomensafhankelijke huurverhoging mag alleen als je een sociale (gereguleerde) huurwoning huurt. Heb je een geliberaliseerd huurcontract? Of huur je een onzelfstandige woning (kamer), woonwagen of woonwagenstandplaats? Dan mag je verhuurder géén inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. En ook geen inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst.

Ook bij dure gereguleerde huur

Er zijn steeds meer sociale (gereguleerde) huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Helaas mag er zelfs dan een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ worden gevraagd. Wat telt is dus niet: is je huidige huurprijs lager dan de liberalisatiegrens? Wat telt is: heb je een sociale (gereguleerde) huurwoning?

Uitzondering bij chronische ziekte of handicap

Huurders met een chronische ziekte of handicap konden voorheen een beroep doen op een uitzonderingsregeling. Dat is nog steeds zo. Ook de criteria die bij die uitzonderingsregeling horen zijn onveranderd.

Belastingdienst geeft codes aan verhuurders

Verhuurders die inkomensafhankelijke huurverhoging willen vragen moeten de adressen van huurders aan wie ze dit willen vragen begin februari uploaden in een speciaal portaal van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt voor deze adressen codes terug. Dat kunnen de volgende codes zijn:

  • Code N - inkomen is lager dan € 48.836 (eenpersoonshuishouden) OF lager dan  € 56.513 (meerpersoonshuishouden)
  • Code M - inkomen is tussen € 48.836 en € 57.573 (eenpersoonshuishouden) OF tussen € 56.513 en € 76.764 (meerpersoonshuishouden)
  • Code J - inkomen is hoger dan € 57.573 (eenpersoonshuishouden) OF hoger dan €  € 76.764  (meerpersoonshuishouden)
  • Code O - Inkomen onbekend

Heeft jouw adres code M of code J? Dan mag je verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Daarbij is je verhuurder wel verplicht te laten weten dat jouw adres code M of code J heeft.  Samen met het huurverhogingsvoorstel moet hij de inkomensindicatie die hij van de Belastingdienst kreeg aan je doorsturen. Zonder die informatie is het huurverhogingsvoorstel niet geldig.

Waar als huurder op letten? 

Let goed op of de huurverhoging die wordt voorgesteld terecht is. Want dat is niet altijd zo. Het komt voor dat de Belastingdienst codes opstuurt die niet meer kloppen. Denk dus aan het volgende:

Inkomensinfo kan verouderd zijn

De code die de Belastingdienst aan je verhuurder stuurt gaat over je inkomen van 2021. Op het moment dat de code naar je verhuurder gaat is je inkomen van 2022 nog niet bekend. Ging je in 2022 met pensioen, werd je werkloos of is er een andere reden waarom je inkomen nu lager is dan in 2021?  Dan stuurt de Belastingdienst een code die niet meer klopt. Dit kan ervoor zorgen dat jouw verhuurder de verkeerde huurverhoging in rekening brengt.

Samenstelling huishouden kan veranderd zijn

De code gaat over de samenstelling van je huishouden in februari 2023. Ben je tussen februari en de ingangsdatum van de huurverhoging alleen gaan wonen? Of is je partner overleden? Ook dan kan de Belastingdienst een code sturen die niet meer klopt. Met een onrechte huurverhoging tot gevolg. Hoeveel mensen er in je huis wonen kan je verhuurder aan de code niet zien. Die weet dus niet of het inkomen waar hij de huurverhoging op baseert door 1 persoon verdiend is of door meerdere personen.

Stuurt verhuurder inkomensindicatie mee?

Alleen als je verhuurder de inkomensindicatie (code) meestuurt die hij van de Belastingdienst heeft gekregen is het huurverhogingsvoorstel geldig.

jaarlijkse huurverhoging

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen