Jaarlijkse huurverhoging

13 juli 2015
Huisjes op stapels euromunten

Een verhuurder mag één keer per jaar het voorstel doen om de kale huur te verhogen. De minister van wonen stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren per 1 juli maximaal mogen stijgen. Je huurprijsstijging mag niet hoger zijn dan dit maximaal toegestane percentage. Bovendien mag de huur van je kamer na de huurverhoging nooit boven de maximaal toegestane grens uitkomen.

 Je moet het schriftelijke voorstel tot huurverhoging minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs hebben ontvangen. Gaat de huurverhoging op 1 juli in, dan moet je de schriftelijke aanzegging daarvan dus vóór 1 mei in de bus hebben.

Wil je verhuurder - tegen de wettelijke regels in - de huur vaker dan één keer per jaar verhogen, neem dan contact op met de Huurderslijn van de Woonbond.

Bezwaar maken

Als een voorstel tot huurverhoging zou betekenen dat je meer moet gaan betalen dan de maximaal toegestane huur, dan kun je met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging. Je moet dan vóór de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huur een bezwaarschrift indienen bij de huisbaas. Op de website van de Huurcommissie vind je een bezwaarschrift tegen huurverhoging. Op het formulier maak je duidelijk dat je de huurverhoging weigert omdat je huur daardoor hoger zou worden dan de maximaal toegestane grens. Gaat de verhuurder niet met je bezwaar akkoord, dan kan hij de Huurcommissie om een oordeel vragen. Dat kan soms maanden duren. In de tussentijd mag je gewoon je oude huur blijven betalen.

Niet betalen

Als je ondanks de voorgestelde huurverhoging je 'oude' huur blijft betalen en je ook geen bezwaarschrift bij je verhuurder indient tegen de voorgestelde huurverhoging, moet de huisbaas je binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging per aangetekende brief verzoeken alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Ga je dan nog niet akkoord, dan moet je bij de Huurcommissie binnen drie maanden na de ingangsdatum alsnog bezwaar maken, anders zul je de huurverhoging toch moeten betalen. Doe je dat wel op tijd, dan zal de Huurcommissie uitspraak doen over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel. Als je het huurverhogingsvoorstel zelf al aangetekend hebt ontvangen, hoeft je verhuurder geen aangetekende herinneringsbrief te sturen. Tegen een aangetekend verzonden huurverhoging moet je vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift hebben ingediend, anders zul je de huurverhoging moeten betalen.

jaarlijkse huurverhoging
kamerhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen