Praten met je verhuurder

13 juli 2015
Voorbereiden overleg

Woon je bij een hospes of hospita op kamers, hou er dan rekening mee dat er een proefperiode geldt van negen maanden. In die periode kan hij of zij je zonder opgaaf van redenen de huur opzeggen. Daarom kan het verstandig zijn pas na afloop van de proefperiode te gaan praten over huurverlaging. Een verhuurder reageert beslist niet altijd positief als je hem voorstelt de huur van je kamer te verlagen omdat die boven de wettelijke maximumhuur ligt. Sterker nog, soms dreigt hij jou het leven als huurder behoorlijk zuur te zullen maken als je vasthoudt aan je voorstel en naar de Huurcommissie gaat. Laat je niet te snel afschrikken, want je staat gewoon in je recht. Woon je in een studentenflat of een kamergewijs verhuurde woning, dan is het verstandig om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met de andere huurders. Samen sta je een stuk sterker.

Enkele tips:

  • Ben je met meerdere huurders, ga dan na of meer mensen een te hoge huur betalen. Stel voor dat iedereen die een te hoge huur betaalt de verhuurder een huurverlagingsvoorstel doet.
  • Gebruik voor een huurverlagingsvoorstel aan de verhuurder het formulier van de Huurcommissie.
  • Wijs één contactpersoon aan om te voorkomen dat de verhuurder de ene huurder uitspeelt tegen de ander. Het is heel vervelend als een van de huurders akkoord gaat met een 'tussenvoorstel' van de verhuurder en de anderen niet. Bijvoorbeeld met het voorstel de huurprijs te verlagen naar een huur die nog altijd (veel) hoger is dan de wettelijke maximumhuur.
  • Wil de verhuurder een gesprek over het huurverlagingsvoorstel (of de huurverlagingsvoorstellen), maak dan een afspraak voor een moment dat meerdere huurders aanwezig kunnen zijn.
  • Vraag de verhuurder of hij alleen naar de afspraak komt, of dat hij zich wil laten bijstaand door een deskundige. Zo voorkom je dat je je geïntimideerd voelt, doordat de verhuurder onverwacht ondersteuning meeneemt.
  • Laat merken dat je goed bent ingelicht over je rechten en je mogelijkheden.
  • Laat je niet verleiden tot een discussie over de problemen van een verhuurder die de kosten van het onderhoud niet (meer) kan betalen als de huren naar beneden gaan. Bedenk dat het recht op een betaalbaar onderkomen vaak haaks staat op het recht om een aardig winstje te boeken door de verhuur van woonruimte. Een discussie daarover met de verhuurder werkt al gauw polariserend. En als de verhuurder het onderhoud gaat verwaarlozen, dan zijn er mogelijkheden genoeg om dat onderhoud af te dwingen.
  • Zorg ervoor dat iedere huurder die een huurverlagingsprocedure begint en zich tot de Huurcommissie wendt zijn leges (betaling voor indienen van een verzoekschrift) op tijd betaalt. Doet hij of zij dat niet, dan is dat het eind van de procedure.


Valt te voorzien dat er gedurende langere tijd over meerdere zaken/problemen overleg nodig is, dan is het verstandig een bewonerscommissie op te richten. Hoe je dat aanpakt, lees je in de Woonbondbrochure 'Een bewonersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?' Deze brochure kun je online bestellen in de webwinkel van de Woonbond.
 

jongeren
kamerhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen