Wat ging er fout bij berekenen schade?

Maken van een berekening
Maken van een berekening

In het vonnis van 26 april 2018 kende de bestuursrechter in Den Haag een schadevergoeding toe aan een huurder die drie jaar achter elkaar een te hoge huurverhoging kreeg, omdat er in die jaren inkomensgegevens zijn verstrekt terwijl dat wettelijk niet mocht.

De rechter heeft berekend wat tussen juli 2013 en april 2016 de schade van deze huurder is geweest. In die berekening is volgens de Woonbond een rekenfout gemaakt.  De foute percentages zijn wél gecorrigeerd. Maar de gecorrigeerde percentages zijn vervolgens berekend over een te hoog bedrag.

Verhogen met procenten

Hoe werkt verhogen met procenten ook alweer?  Een voorbeeld met makkelijke percentages: 10 % en 5%

  • In jaar 1 heb je 500 euro. Daar komt 10% bij. Dat brengt de nieuwe prijs op € 550
  • In jaar 2 komt daar weer 10 % bij.  Dan is de nieuwe prijs: € 605
  • In jaar 3 komt er opnieuw 10% bij.  Dan is de nieuwe prijs:  € 665,50

Stel, je wilt dit verbeteren. Omdat je er achter komt dat de verhoging drie jaar lang 5% had moeten zijn in plaats van drie jaar lang 10%. Dan moet je de fout als volgt herstellen:

  • In jaar 1 heb je 500 euro. Daar komt 5% bij. Nieuwe prijs: € 525
  • In jaar 2 komt daar weer 5% bij. Dan is de nieuwe prijs: € 551,15
  • In jaar 3 komt er opnieuw 5% bij. Dan is de nieuwe prijs € 578,81

Maar zo moet het niet:

  • In jaar 1 heb je 500 euro. Daar komt 5% bij. Nieuwe prijs: € 525
  • In jaar 2 komt er 5% bij.  We nemen 5% van de prijs die er was na 10% verhoging in jaar 1: € 550. De uitkomst (€27,50) tellen we daar bij op. Samen is dat € 577,50
  • In jaar 3 komt er opnieuw 5% bij. We nemen 5% van de prijs die er was na 10% verhoging in jaar 1 én jaar 2: € 605. De uitkomst (€30,25) tellen we daar bij op. Samen € 635,75

Zelfde rekenfout

In de berekening van de rechter waren de percentages uiteraard anders. Maar de rekenfout was hetzelfde. De huurder wil nu dat die fout wordt hersteld. Die wil dat correct wordt berekend welke schade er is ontstaan tussen 1 juli 2013 en 1 april 2016, als gevolg van onjuiste huurverhogingspercentages in 2013, 2014 en 2015.

Hoe zelf een berekening maken?

Als u zelf om een schadevergoeding wilt verzoeken voor de periode 1 juli 2013 - 1 april 2016 raden we u aan om deze schade direct al correct te berekenen.  Het Excelbestand van de Woonbond kan daarbij helpen. 

huurder versus belastingdienst

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen