Een slagvaardige en professioneel werkende huurdersorganisatie. Hoe krijg je dat voor elkaar? In deze videoreeks vertellen bestuursleden en medewerkers van lidorganisaties van de Woonbond hoe zij te werk gaan.

Bouwsteen HO+ Werkplan

Jaarplanning

Werken volgens een jaarplanning geeft houvast en zorgt ervoor dat je de momenten waarop je de achterban raadpleegt goed kunt inplannen. In deze film vertelt Liesbeth Westen hoe Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe haar jaarplan maak en wat de Woningwet 2015 daar aan veranderd heeft.
lees meer

Bouwsteen HO+ Ledenwerving

Ledenwerving

Hoe werf je nieuwe leden en hoe houd je ze vast? Wim Dings vertelt wat de vereniging voor huurders 'Op het Zuiden' doet om de meerwaarde van het lidmaatschap duidelijk te maken.  Hij gaat ook in op het vrijwilligersbeleid dat zijn vereniging voert om huurders die actief worden gemotiveerd en geïnspireerd te houden.
lees meer

Bewonersondersteuner Huurdersplatform Westerkwartier

Bewonersondersteuner

Waarom en waarvoor trek je als huurdersorganisatie een beroepskracht aan? In deze film vertellen Joukje Scholte (Huurdersplatform Westerkwartier), Janneke Klijn (Woningcorporatie Wold & Waard) en Roelof Otten (bewonersondersteuner) over werving en werk van de bewonersondersteuner.
lees meer

Bouwsteen HO+ Beïnvloeding

Invloed op huurbeleid

Interview met Cees Oostindie van Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek (SHD) over invloed op huurbeleid en prestatieafspraken. Welke input krijg je vanuit bewonerscommissies? Hoe zorg je voor een gelijk speelveld tussen huurders en corporaties? Die vragen zijn belangrijk voor SHD.
lees meer

Bouwsteen HO+ Financiele middelen

Financiën

Hoe regel je financiële middelen voor je huurdersorganisatie en hoe zorg je voor een begroting die past bij je werkplan? In deze film vertelt Frans Tiggelman van Centraal Huurdersoverleg Heemwonen hoe de begroting wordt opgesteld voor de vijf organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Huurdersoverleg.
lees meer

Bouwsteen HO+ Actuele Kennis

Actuele kennis

Hoe houd je de kennis van je bestuursleden op peil en hoe zorg je ervoor dat zij hun talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk kunnen inzetten? Henk van Gameren vertelt hoe de Huurderskoepel Schagen dit aanpakt.
lees meer

Bouwsteen HO+ Invloed op de Woonbond

Invloed op Woonbondbeleid

Hoe kun je als huurdersorganisatie het beleid van de Woonbond medebepalen? In dit interview vertelt Toos Kloppenburg van Huurdersplatform Palladion waarom en op welke manier het platform invloed heeft op besluitvorming in de Provinciale Vergaderingen.
lees meer

Bouwsteen HO+ Goede relatie met de verhuurder

Relatie met verhuurder

Hoe bouw je een constructieve relatie op met je verhuurder? Welke rol kunnen samenwerkingsovereenkomst, overleg met de directie en beleidswerkgroep daarbij spelen? Jan van der Roest, (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) vertelt hoe zijn organisatie de samenwerking vormgeeft.
lees meer

Bouwsteen HO+ Huurderscommissaris

Huurderscommissaris

Willy Hofman, voorzitter van Huurdersvereniging Blij Wonen in Oldenzaal, vertelt over de betrokkenheid van zijn huurdersorganisatie bij de benoeming van een huurderscommissaris. Ook licht hij toe hoe de samenwerking er in de praktijk uitziet.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen