Over het werk van huurdersorganisaties en bewonerscommissies.

Belang van huurderorganisaties

Samen sta je sterker, en dat geldt ook voor huurders. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen in huurdersorganisaties of bewonerscommissies, omdat hun stem dan beter wordt gehoord en hun belangen beter worden behartigd in het overleg met de verhuurder en de gemeente.
lees meer

Huurdersorganisatie of bewonerscommissie?

Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies zijn organisaties van huurders. Zo bekeken zijn het allebei huurdersorganisaties. Het verschil is dat een 'huurdersorganisatie' formeler georganiseerd is en meer huurders vertegenwoordigt dan een 'bewonerscommissie'.
lees meer

Wat is HO+?

Onder de naam HO+ is de Woonbond een groot project begonnen dat huurdersorganisaties gaat helpen zich te vernieuwen en te professionaliseren. Dat is nodig om de grotere bevoegdheden die huurdersorganisaties hebben gekregen in de Woningwet 2015 en de Overlegwet optimaal te kunnen benutten.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen