Financiering huurdersorganisaties

Huisjes van eurobiljetten

De belangrijkste inkomstenbron van een huurdersorganisatie zijn de financiële bijdragen van de verhuurder en de contributie van leden of donateurs. 

De verhuurder is op basis van de Overlegwet verplicht de kosten te vergoeden die een huurdersorganisatie maakt om haar taken te kunnen vervullen. Onder deze kosten vallen ook het inhuren van deskundigen en het volgen van opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

Andere inkomstenbronnen kunnen zijn:

  • overheidssubsidies (bij voorbeeld voor leefbaarheid)
  • gemeentelijke bijdrage (in het kader van de prestatieafspraken)
  • particuliere fondsen (zoals Oranjefonds)
  • sponsoring door bedrijven of organisaties
belangenbehartiging
huurdersorganisatie
huurderswerk

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen