Financiering huurdersorganisaties

20 augustus 2015
Drie huisjes van eurobiljetten

De belangrijkste inkomstenbron van een huurdersorganisatie zijn de financiële bijdragen van de verhuurder en de contributie van leden of donateurs. 

De verhuurder is op basis van de Overlegwet verplicht de kosten te vergoeden die een huurdersorganisatie maakt om haar taken te kunnen vervullen. Onder deze kosten vallen ook het inhuren van deskundigen en het volgen van opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). 

Andere inkomstenbronnen kunnen zijn:

  • overheidssubsidies (bij voorbeeld voor leefbaarheid)
  • gemeentelijke bijdrage (in het kader van de prestatieafspraken)
  • particuliere fondsen (zoals Oranjefonds)
  • sponsoring door bedrijven of organisaties
belangenbehartiging
huurdersorganisatie
huurderswerk

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen