Invloed op Woonbondbeleid

Deelnemers aan vergadering

De Woonbond is een vereniging. Dat betekent dat onze leden grote invloed hebben op het Woonbondbeleid. U laat uw invloed gelden door mee te praten op de Provinciale Vergaderingen die vier keer per jaar in alle provincies worden gehouden.  Of door u verkiesbaar te stellen voor de Verenigingsraad.

Provinciale Vergaderingen

Als deelnemer aan de Provinciale Vergaderingen adviseert u de Verenigingsraad over beleid en standpunten van de Woonbond. Iedere lidorganisatie ontvangt de nieuwsbrief waarin de vergaderingen worden aangekondigd. Data en vergaderstukken vindt u ook in de agenda op deze website. Niet alleen (bestuurs)leden van lidorganisaties kunnen deelnemen, ook persoonlijke leden zijn welkom.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond en vergadert vier keer per jaar in Utrecht. Leden van de Verenigingsraad worden gekozen door de Provinciale Vergaderingen. Ook de vergaderingen van de Verenigingsraad staan aangekondigd op deze website.

huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen