Invloed op Woonbondbeleid

Deelnemers aan vergadering

De Woonbond is een vereniging. Dat betekent dat onze leden grote invloed hebben op het Woonbondbeleid. U laat uw invloed gelden door mee te praten op de Provinciale Vergaderingen die vier keer per jaar in alle provincies worden gehouden.  Of door u verkiesbaar te stellen voor de Verenigingsraad.

Provinciale Vergaderingen

Als deelnemer aan de Provinciale Vergaderingen adviseert u de Verenigingsraad over beleid en standpunten van de Woonbond. Iedere lidorganisatie ontvangt de nieuwsbrief waarin de vergaderingen worden aangekondigd. Data en vergaderstukken vindt u ook in de agenda op deze website. Niet alleen (bestuurs)leden van lidorganisaties kunnen deelnemen, ook persoonlijke leden zijn welkom.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond en vergadert vier keer per jaar in Utrecht. Leden van de Verenigingsraad worden gekozen door de Provinciale Vergaderingen. Ook de vergaderingen van de Verenigingsraad staan aangekondigd op deze website.

huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen