Toolkit Achterban

Toolkit met 'inspiratiekaarten' voor huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond. In deze teksten worden ideeën aangereikt om de relatie met de achterban te verbeteren, nieuwe werkvormen te vinden en de organisatie toekomstbestendig in te richten.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen