Vergaderstukken van Provinciale Vergaderingen van de Woonbond.

PV maart 2020

Voor de Provinciale Vergaderingen van maart 2020 heeft iedere regio eigen vergaderthema's gekozen.  De agenda ziet er dus per regio anders uit.
lees meer

PV november 2019

Op de Provinciale Vergaderingen van november 2019 is o.a. gesproken over het Plan voor de Volkshuisvesting, het Klimaatakkoord, netwerkbijeenkomsten en de integratie van Woonbond en WKA.
lees meer

PV juni 2019

Op de Provinciale Vergaderingen van juni 2019 is o.a. gesproken over het Plan voor de Volkshuisvesting, het meerjarenbeleidsplan van de Woonbond en het jaarverslag.
lees meer

PV maart 2019

Op de Provinciale Vergaderingen van maart 2019 is o.a. gesproken over de dienstverlening aan lidorganisaties van de Woonbond, het Klimaatakkoord, het Sociaal Huurakkoord en de leefbaarheid in wijken en buurten.
lees meer

PV november 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van november is o.a. gesproken over de eerste aanzet voor een nieuwe woningmarktvisie. Ook werkplan, begroting en de beleidsspeerpunten van 2019 kwamen aan de orde.
lees meer

PV juni 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van juni is gesproken over de evaluatie van de Woningwet, vernieuwing van de vereniging en de inzet van de Woonbond bij het klimaatakkoord en de Woonagenda. Ook het jaarverslag over 2017 en het financieel beleid kwamen aan de orde.
lees meer

PV maart 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van maart is gesproken over de prestatieafspraken van 2018,  het huurbeleid van 2018 en de vernieuwing van de vereniging.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen