Vergaderstukken van de Provinciale Vergaderingen van de Woonbond.

PV november 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van november wordt o.a. gesproken over de eerste aanzet voor een nieuwe woningmarktvisie. Ook werkplan, begroting  en de beleidsspeerpunten van 2019 komen aan de orde.
lees meer

PV juni 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van juni is gesproken over de evaluatie van de Woningwet, vernieuwing van de vereniging en de inzet van de Woonbond bij het klimaatakkoord en de Woonagenda. Ook het jaarverslag over 2017 en het financieel beleid komen aan de orde.
lees meer

Zomermailing 2017

Zomermailing voor lidorganisaties van de Woonbond en deelnemers aan Provinciale Vergaderingen en Woningmarktregiovergaderingen. Inclusief het vergaderverslag van de vergadering die in juni 2017 is gehouden.
lees meer

PV maart 2016

Op de Provinciale Vergaderingen van maart is gesproken over het huurbeleid van 2016, de splitsing of scheiding van de commerciële activiteiten in de corporatiesector in een afzonderlijke niet-DAEB tak, de evaluatie van de verhuurdersheffing  en de voortgang van het proces van prestatieafspraken. 
lees meer

PV maart 2015

Op de Provinciale Vergaderingen van maart 2015 is gesproken over het huurbeleid van 2015, de consequenties van de Woningwet voor de zeggenschap van huurders en de betrokkenheid van huurders bij prestatieafspraken. 
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen