PV juni 2018

Op de Provinciale Vergaderingen van juni is gesproken over de evaluatie van de Woningwet, vernieuwing van de vereniging en de inzet van de Woonbond bij het klimaatakkoord en de Woonagenda. Ook het jaarverslag over 2017 en het financieel beleid komen aan de orde.

Let op
Hebt u uw vergaderpakket eerder dan 22 mei 2018 om 17:30 uur opgehaald? Dan hebt u de eindnotitie over de statutenwijziging nog nodig. Dat is de eerste download in onderstaande lijst.

Vergaderpakketten zijn compleet

U kunt er ook voor kiezen het volledige vergaderpakket voor uw provincie (opnieuw) te downloaden. Onderstaande pakketten bevatten alle benodigde stukken, dus ook de notitie over de statutenwijziging.

vereniging

Vergaderagenda

Wanneer en waar vergadert de Woonbond? 

Wie kan downloaden?

U kunt bij deze stukken wanneer u bent ingelogd als:

  • Kaderlid Woonbond
  • Bestuurslid huurdersorganisatie
  • Persoonlijk lid + bekend als deelnemer PV
     

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen