De Stelling

Europees Hof van Justitie in Luxemburg
Europees Hof van Justitie in Luxemburg

De inkomensgrens voor een sociale huurwoning is in 2019 € 38.035. Daarnaast mag 10 procent gaan naar inkomens tot € 42.436 en nog eens 10 procent is vrij toewijsbaar door de corporaties. Het Europees Gerecht heeft in november bepaald dat landen zelf mogen kiezen hoe hoog ze de lat leggen. Moet Nederland de grenzen verhogen om middeninkomens toe te laten tot sociale huursector.

Eens - Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid SP

De SP wil de inkomensgrens voor sociale huurhuizen verhogen. Bijna een half miljoen mensen kan een huur van boven de € 700,- niet betalen. Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Daarom moeten huishoudens met een middeninkomen ook in de sociale sector terechtkunnen. Dat zorgt voor gemengde buurten en komt de leefbaarheid in wijken ten goede.

Een vereiste is dat er meer sociale huurwoningen bijkomen. De huidige woningnood en hoge huurprijzen zijn een gevolg van verkeerde politieke keuzes. Alle kabinetten-Rutte hebben ervoor gekozen om woningcorporaties extra te belasten. Die extra belasting heeft ervoor gezorgd dat corporaties minder geld hebben om te bouwen. In plaats van nu elke euro te gebruiken voor het oplossen van de woningnood en de huurprijzen te verlagen, doet het kabinet precies het tegenovergestelde. Het kabinet eist nog meer belasting, verhoogt de huurprijzen en verkleint de sociale huursector. Met als gevolg dat steeds meer mensen tussen wal en schip vallen.

Huurders met een wat hoger inkomen komen nu in de vrije sector terecht, waar ze zijn overgeleverd aan de grillen van de markt. Bovendien hebben zij minder rechten. Huurders in de vrije sector moeten ook recht hebben op huurprijsbescherming zoals huurders in de sociale sector. Huurders met een middeninkomen verdienen het niet om weggezet te worden als een soort profiteurs, maar verdienen bescherming.

De inkomensgrens die nu geldt voor de sociale sector had er nooit mogen komen. De SP blijft daarom binnen en buiten de Tweede Kamer strijden voor een trotse en brede sociale huursector.

Oneens - Daniël Koerhuis, Tweede Kamerlid VVD

Een goede en betaalbare woning is belangrijk voor iedereen. Daarom is het goed dat we in dit land sociale huurwoningen hebben. Die zijn bedoeld als sociale voorziening voor mensen die het echt nodig hebben. Maar we hebben twee problemen.

Het eerste probleem is dat ook mensen met een hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten. Daarom hebben we in de vorige coalitie de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Deze coalitie heeft een betere aanpak voorgesteld, waarbij een betere balans wordt gezocht tussen mensen met een middeninkomen en mensen met een hoog inkomen. Mensen met een hoog inkomen die in een goedkope sociale huurwoning zitten moeten een snellere, hogere huurverhoging kunnen krijgen. Daarvoor moeten er natuurlijk wel genoeg middenhuurwoningen of koopwoningen beschikbaar zijn om door te stromen. Dat brengt ons naar het volgende punt.

Het tweede probleem is namelijk dat woningcorporaties in het verleden vaak te duur gebouwd hebben. Een groot deel van de sociale huurwoningen die nu in handen zijn van woningcorporaties zijn eigenlijk middenhuurwoningen. Dat betekent dat mensen die een middenhuurwoning kunnen betalen nu in een sociale huurwoning blijven zitten omdat het aanbod van middenhuurwoningen er niet is. De oplossing is dan het verkopen van dure sociale huurwoningen als middenhuurwoningen en met de opbrengst echte sociale huurwoningen terugbouwen. Op goede plekken kunnen met het verkopen van een dure woning vaak twee, soms drie keer zoveel goedkope woningen worden teruggebouwd.

Dat zijn de twee echte oplossingen. Het verhogen van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen zal de wachtlijsten echter langer maken en de problemen groter.

Dit is een artikel uit Huurpeil 1, 2019. Tekst: Mark Ubbink

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen