Blije eikel

Pieter Bregman, columnist Huurpeil, directeur van woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Zoals U mogelijk is opgevallen neem ik in mijn columns, en ook daarbuiten, zo veel mogelijk een positief en proactief standpunt in. Ik heb een geweldige baan, een opgewekt karakter en een mooi leven, ik tel mijn zegeningen elke dag. Behalve dat, vind ik die houding ook gewoon een kwestie van professionaliteit. Als bestuurder hoor je met de vlag voorop te gaan richting de idealen die we met elkaar willen bereiken. In ons geval meer en betere woningen voor sociale huurders in Groningen, betaalbare huren, prettige wijken en zulk soort zaken. Geen gemekker van niks-is-goed en het-ligt-altijd-aan-een-ander, en ook geen technocraten gedoe van als-ik-visie-nodig-heb-ga-ik-wel-naar-de-oogarts. Een goede bestuurder is een idealist en een blije eikel. Dat vind ik. En ik doe mijn best.

Ik moet wel zeggen dat het blije eikelschap mij niet altijd even gemakkelijk afgaat. Recent had ik enige ademhalingsoefeningen nodig naar aanleiding van de gezamenlijk actie van enkele politieke partijen om vanwege de coronacrisis via de Eerste Kamer de huurverhoging te doen schrappen. Hoe verzin je het om opnieuw geld uit de sector halen.

Nog even van voren af aan. Het ideaal van woningcorporatie Nijestee is meer en betere woningen voor sociale huurders in Groningen, betaalbare huren, lage energielasten, prettige wijken en zulk soort zaken. Wij worden bij het bereiken van deze idealen ernstig gehinderd door met name de verhuurdersheffing en allerlei beperkende regels. Wij kunnen lang niet alles doen wat nodig is om iedereen in Groningen aan een fatsoenlijke woning te helpen. We hebben echt te weinig geld. De roep van de sector naar de Haagse politiek om dit probleem aan te kaarten is jarenlang aan dovemans oren gericht geweest. Dat heeft een ongekende wooncrisis opgeleverd.

Gelukkig blijkt nu ook uit het onderzoek ‘Opgaven en Middelen’ van de ministeries van BZK, Financiën en EZ en Aedes dat corporaties beschikken over onvoldoende middelen om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Een kwart van de maatschappelijke opgave blijft liggen, ongeveer 30 miljard euro. Zelfs dit kabinet toont zich niet meer doof, Ollongren regelt een korting op de verhuurdersheffing, regels worden hier en daar verruimd. Zie, de wind begint te keren: de publieke opinie, je kunt volkshuisvesting niet aan de markt overlaten, corporaties krijgen meer ruimte. Daar word ik blij van!

Nu nog enkele suggesties voor genoemde politieke partijen. Verhoog de huurtoeslag. Verzin een heffing voor huisjesmelkers en grondspeculanten. Weg met de verhuurdersheffing. Stel corporaties weer vrij van winstbelasting of in elk geval de ATAD. Schaf de hypotheekrenteaftrek af. Lanceer een 100.000 woningen plan. Sluit een deal met de corporatiesector over betaalbaarheid, nieuwbouw en verduurzaming. Nationaliseer de NAM. Wees een idealist.

Het is fijn om een blije eikel te zijn.

Pieter Bregman

Columnist Huurpeil, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen

Dit is een artikel in Huurpeil 2, 2020

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen