Inhoud Huurpeil 1, 2020

In Huurpeil 2020/1 een dossier over aardgasvrije wijken
In Huurpeil 2020/1 een dossier over aardgasvrije wijken.

Aardgasvrije wijken, huisvesting als mensenrecht en huurders in de vrije sector. Dat zijn de prangende kwesties waarmee Huurpeil in 2020 aftrapt.

Aardgasvrije wijken

Techniek, geld en draagvlak. Dat zijn in een notendop de ingrediënten die nodig zijn om Nederland van het gas af te krijgen. Veel aandacht gaat automatisch naar techniek en geld. Maar de sleutel tot succes ligt in bewonersgeluk. In een dossier over aardgasvrije wijken een interview met hoogleraar Anke van Hal over het belang van draagvlak onder bewoners, een bezoek aan proeftuin De Nijverheid in Hengelo en een selectie van bekende en minder bekende alternatieven voor aardgas.

Interview VN-rapporteur huisvesting Leilani Farha     

Het recht op huisvesting staat wereldwijd onder druk. Dakloosheid neemt toe en wonen wordt, waar ook ter wereld, steeds onbetaalbaarder. Leilani Farha, speciale rapporteur van de Verenigde Naties, luidt de noodklok over 'financialisering van huisvesting' omdat dat het recht op huisvesting ondermijnt.

Huurders in commerciële sector maken vuist                                 

Steeds meer huurders in de commerciële en particuliere huursector staat het water aan de lippen door de sterk gestegen huren, vooral in de grote steden. De nieuwe Federatie Huurders Commerciële Sector wil dat hier snel een eind aan komt.

Eén woonruimteverdelingssysteem voor heel Drenthe               

Woningzoekenden in Drenthe kunnen vanaf 28 april op één plek terecht voor een sociale huurwoning: Thuiskompas. Een uniek samenwerkingsproject van acht Drentse woningcorporaties en twaalf huurdersorganisaties.

Zesde Aedes benchmark                                                      

Voor de zesde keer presenteerde Aedes haar jaarlijkse benchmark met een vergelijking van de prestaties van woningcorporaties. In Huurpeil de best en slechtst presterende corporaties.

Feit of fabel: ‘middenhuur’                                                                    

In de rubriek Feit of fabel nemen we dit keer de vermeende grote vraag naar zogeheten ‘middenhuurwoningen’ onder de loep. Die blijkt helemaal niet zo groot als beweerd.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘De noodknop middenhuur moet zo snel mogelijk worden ingevoerd.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over huursprongen in de vrije sector. 'Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achterin Huurpeil zes pagina's met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

 

Inhoudsopgave

In de peiling: kort nieuws
4             ‘Leg huren in vrije sector aan banden’
                Doorstroompremie in Den Haag
5             Conflict Rijk en gemeente Katwijk
                Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Afvalstoffenheffing fors omhoog
6             Cooplink en Platform31              
                Woningtekort naar 4 procent
                Noodkreet daklozenopvang
7             Helft huurders wil nooit kopen
                Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Huurquote: Carla Huisman

Interview en achtergronden
8               Interview met Leilani Farha
12            Huurtoeslag breder beschikbaar
14            Huurders commerciële sector maken vuist
18            Hele Drentse woningaanbod op Thuiskompas
32            Zesde Aedes-benchmark
38            Wooncongres Platform31 en TU Delft
42            Eigen bod Bewonersraad Friesland bij prestatieafspraken
43           Software LASSO+ stroomlijnt werk huurdersorganisaties

Dossier
20            Aardgasvrije wijken

De zeepkist: opinie en debat
28            De stelling: ‘Noodknop middenhuur moet snel worden ingevoerd’
29            Op de zeepkist: ir. G. van Jetje over speculatie
30            Lezersbrieven
31            Column Jos van der Lans

Feit of fabel: cijfers
35            Behoefte aan ‘middenhuur’

Recht of krom?
36            Huurprijs vrije sector

Leesvoer
40            Onlangs verschenen uitgaven
41            Experimentele woningbouw 1968-1980

Woonbond
45            Nieuws uit de achterban en de vereniging
48            Publicaties
50            Wat heeft de Woonbond te bieden?

Service
51            Colofon

Huurpijltjes
52           Sociale huursector in Vlaanderen
                Column Pieter Bregman

Huurpeil

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen