Inhoud Huurpeil 1, 2021

In een dossier over leefbaarheid in Huurpeil 1 (2021) gaan we dieper in op het nieuwe Volkshuisvestingsfonds en de energietransitie als kans om wijken structureel, en dus ook sociaal-economisch, te verbeteren.

Een dossier over leefbaarheid en een nieuwe wijkaanpak. Een analyse van tien jaar ‘Europagrens’ voor toegang tot sociale woningen. Kinderrechten versus de wooncrisis.  En een vooruitblik op de huursector als we de verkiezingsprogramma’s mogen geloven. Hiermee pakt Huurpeil uit in nummer 1.  

Dossier leefbaarheid

Het kabinet stelt plotseling 450 miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid en verduurzaming van de meest kwetsbare gebieden in Nederland. In dat Volkshuisvestingsfonds ligt de focus op verbetering van de woonkwaliteit. Is dat het juiste antwoord op de maatschappelijke opgave die in die wijken ligt? Filosoof Maurice Specht antwoordt in een essay dat juist de energietransitie een kans is om wijken structureel en dus ook sociaal-economisch te verbeteren.

Interview Kinderombudsman Margrite Kalverboer

De belangen van kinderen worden helemaal niet meegewogen als hun ouders huisvestingsproblemen hebben. Dat constateerde de Kinderombudsman. Wooncrisis of niet, belangen van kinderen moeten serieus mee gaan tellen.

Tien jaar ‘Europagrens’                                                  

In 2011 werden sociale huurwoningen alleen beschikbaar voor inkomens tot € 33.000. ‘Opgelegd door Brussel’, stelde de politiek. Maar hoe zat het echt? De door Nederland geïntroduceerde grens laat ook elders in Europa diepe sporen na.

Rondje politieke partijen

Huurpeil ploos de verkiezingsprogramma’s uit en constateerde dat de Haagse politiek woekerhuren in de vrije sector wil stoppen, maar als het gaat om regulering zijn de politieke partijen niet eensgezind. Wel zijn ze (op de VVD na) eensgezind over de verhuurderheffing. Die moet op de schop. Het vrijgekomen budget moet naar woningbouw.

Huurcommissie en achterstanden                                             

Met de Aanpak achterstanden wil de Huurcommissie het vertrouwen van huurders en verhuurders terugwinnen. De kern: sneller en meer digitaal werken. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit?

Commerciële verhuurders tegen regulering vrije sector

De roep om regulering in de vrije sector wordt steeds sterker. Met de wetswijziging om huurverhogingen in de vrije sector te beperken tot inflatie + 1%, zet de overheid de deur naar regulering open. Commerciële verhuurders reageren op deze ontwikkelingen.

Inhoudsopgave

In de peiling: kort nieuws
4             Omslag in Huurbeleid voor 2021
5            Blauwdruk voor aanpak wooncrisis
                Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Verlenging Actie-agenda Vakantieparken
6             Kansen voor dak- en thuisloze jongeren
                Europees parlement tegen marktwerking 
               Verhuurvergunning in de maak
7             Kort nieuws van de Woonbondwebsite
                Belastingdienst fout bij gluurverhoging
                Huurquote: Kan de geest terug in de fles?

Interview en achtergronden
8               Interview met Kinderombudsman Margrite Kalverboer
12            Vrije sector niet vogelvrij
14           Verhuurderheffing op de schop
16           Tien jaar inkomensgrenzen in de sociale huursector
30            Regulering gaat ten koste van investeringen
36           Huurcommissie spartelt met achterstanden

Dossier
20            Leefbaarheid

De zeepkist: opinie en debat
26            De stelling: ‘Sluit megastallen en ga weer huizen bouwen’
27            Op de zeepkist: Baas in eigen huis
28            Lezersbrieven
29            Column Jos van der Lans

Feit of fabel: cijfers
39            Statushouders ook slachtoffer stoelendans

Recht of krom?
34             Wie betaalt vastrecht warmte-koudeopslag?

Leesvoer
40            Onlangs verschenen uitgaven
41            Thuiskomst: ‘Geworteld maar niet alledaags’

Woonbond
42            Nieuws uit de achterban en de vereniging
45             Verenigingsnieuws en activiteiten
47             Meerjarenovereenkomsten huurbeleid
48             Publicaties
50             Wat heeft de Woonbond te bieden?
51             Colofon

Huurpijltjes
52             Joep Bertrams
                  Column Joke van der Zwaard

Huurpeil
leefbaarheid

Abonnement Huurpeil

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen